Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Európska komisia chce vedieť náš názor na nové fondy EÚ

12. 01. 2018

V stredu 10. januára 2018 spustila Európska komisia celoeurópsku verejnú konzultáciu, v ktorej zisťuje názory občanov EÚ na úlohu a podobu nových fondov EÚ po roku 2020.

Každý občan má možnosť zúčastniť sa tým, že vyplní elektronický formulár so 42 otázkami na tejto stránke. Formulár je možné prepnúť do každého z 28 úradných jazykov EÚ jednoduchým pokynom priamo na stránke formulára vpravo hore.

Táto konzultácia je jedným z prvých krokov pri tvorbe novej politiky súdržnosti, ale aj iných investičných politík a finančných nástrojov EÚ na nové sedemročné obdobie 2021 – 2027.

Predstavu o regionálnom rozvoji EÚ predstavila aj samotná Európska komisia v Siedmej správe o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorú zverejnila v októbri 2017.

Tento rok pokračuje diskusia o podobe nového sedemročného rozpočtu EÚ, tzv. Viacročného finančného rámca, z ktorého budú financované fondy EÚ, ako aj iné politiky a dotácie, vrátane poľnohospodárstva, výstavby dopravnej infraštruktúry, výskumu a vývoja, či energetiky.

Slovensko minulý rok začalo proces prípravy nových fondov EÚ vypracovaním Východiskovej pozície SR k politike súdržnosti EÚ po roku 2020, ktorá v novembri 2017 prešla medzirezortným pripomienkovým konaním a čaká na schválenie vládou SR.

V roku 2018 sa očakávajú prvé intenzívnejšie diskusie o tom, ako, kam a na čo budú investované európske peniaze. Podľa podoby verejnej konzultácie sa zdá, že Európska komisia bude viac prepájať jednotlivé finančné nástroje, ktoré majú podobné ciele a oddeliť investovanie do infraštruktúry od iných rozvojových cieľov v oblasti podpory hospodárstva, zamestnanosti, vzdelania, vedy a výskumu, či boja proti chudobe.

Verejná konzultácia, ktorú Európska komisia robí tradične pri všetkých dôležitých zmenách zákonov a tvorbe politík, je príkladom toho, ako je možné zapojiť verejnosť do tvorby politík a to aj na európskej úrovni pri viac ako 500 miliónoch obyvateľoch.

Verejná konzultácia bude trvať do 8. marca 2018.


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]