Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Inkluzívna participácia bola aj témou dialógu medzi Európskou komisiou a Čínou

04. 06. 2019

Koncom mája sa predstavitelia ÚSV ROS (Miroslav Mojžiš - NP Partnerstvo a Dominika Halienová - NP Participácia) zúčastnili pracovného dialógu medzi Európskou komisiou (generálnym riaditeľstvom pre zamestnanosť) a zástupcami Čínskej komisie pre národný rozvoj a reformy v Bruseli.

Fotografia M. Mojzisa z pracovneho dialogu medzi EU a Cinou v BruseliV súčasnosti prebieha v Číne obrovská sociálna zmena -  krajina zavádza systém sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia a starobných dôchodkov pre 1,3 miliárd obyvateľov. Začína sa zaujímať aj o sociálny dialóg a o postupy, ako zapojiť občanov predovšetkým na miestnej úrovni. Náš kolega Miro Mojžiš v tejto súvislosti prezentoval základné informácie o prínosoch, výzvach a postupoch zapájania občanov do tvorby verejných politík s dôrazom na zraniteľné skupiny.

V kultúrnom a politickom kontexte Číny sú sociálny dialóg a participácia nepochybne nové a citlivé témy. Bude zaujímavé sledovať, akú formu nadobudne „občianska spoločnosť“ v Číne. Zapájanie všetkých relevantných aktérov, s dôrazom na participáciu ľudí zo zraniteľných či znevýhodnených skupín je momentálne obrovskou témou aj v agendách týkajúcich sa aj práce úradu splnomocnenca – v rámci národného projektu Participácia sa tejto téme venujeme vo viacerých pilotných projektoch, ale inkluzívna participácia rezonuje aj naprieč členskými krajinami Iniciatívy pre otvorené vládnutie v kampani Break the Roles.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]