Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2018 sa blíži - zarezervujte si čas

14. 09. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na každoročné celotýždňové podujatie Týždeň otvoreného vládnutia 2018.

Po úspešnom minuloročnom Týždni otvoreného vládnutia 2017, počas ktorého sa uskutočnili inšpiratívne diskusie, interaktívne workshopy, prezentácie dobrých príkladov v témach ako otvorené vzdelávanie, participácia, otvorené informácie, otvorená legislatíva či boj proti korupcii, sa tento ročník zameriame predovšetkým na kultúru otvoreného vládnutia. Našim cieľom je upriamiť pozornosť zúčastnených zo štátnej správy, samosprávy, občianskej spoločnosti či verejnosti na dôležitosť dostupných a zrozumiteľných informácií, ktoré tvoria základ pre to, aby jednotliví aktéri mohli plnohodnotne spolupracovaťzapájať sa do verejných politík v súlade s princípmi otvoreného vládnutia.

V týždni od 22. do 26. októbra 2018 sa môžete tešiť na praktické workshopy, ktoré vznikli v spolupráci s relevantnými aktérmi z prostredia štátnej správy, samosprávy, či občianskej spoločnosti, ktorí sa jednotlivým témam venujú.

Počas Týždňa otvoreného vládnutia 2018 na Vás čakajú tieto workshopy a diskusie

22.10.2018 (pondelok):

 • Úvodná diskusia predstaviteľov štátnej správy a občianskej spoločnosti na tému Kultúra vládnutia a komunikácie (pre pozvaných hostí)

23.10.2018 (utorok): 

 • Zrozumiteľnosť v úradnej komunikácií pre sprostredkovateľov fondov EÚ: behaviorálny prístup ku komunikácii medzi štátnou správou a verejnosťou (9:00 – 12:00) (pre predstaviteľov rezortov zodpovedných za implementáciu fondov EÚ)
 • Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu: predstavenie funkcionality systému repozitára vzdelávacích zdrojov (13:00 – 16:00)

24.10.2018 (streda):

 • On-line nástroje participácie - Slov-lex, Elektronická hromadná žiadosť... (9:00 – 12:00)
 • Ľudia za roletou, alebo zapájanie zraniteľných a okrajových skupín do tvorby verejných politík: predstavenie prípadových štúdií (13:00 – 16:00)
 • Okrúhly stôl s legislatívnymi pracovníkmi ministerstiev: správa o účasti verejnosti na tvrobe právych predpisov, inštitút predbežnej informácie (13:00 – 16:00) (pre predstaviteľov legislatívnych odborov rezortov)

25.10.2018 (štvrtok):

 • Pripravovaný návrh Zákona o údajov a PSI Smernica EÚ (9:00 – 12:00)
 • GDPR: FAQs alebo všetko, čo potrebujete a chcete vedieť  (13:00 – 16:00)

26.10.2018 (piatok):

 • Participatívny rozpočet na školách: súťaž, alebo spolupráca? (9:00 – 12:00)

Miesto konania: Galéria Slovenskej výtvarnej únie / Umelka, Dostojevského rad 2, Bratislava. Účasť na workshopoch je bezplatná.

Bližšie informácie k programu a zoznam prezentujúcich zverejníme v nasledujúcich dňoch na stránke nášho úradu a na Facebooku Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

V prípade akýchkoľvek otázok či Vášho záujmu zúčastniť sa Týždňa otvoreného vládnutia 2018 a jednotlivých workshopov otvorených pre verejnosť, sa neváhajte obrátiť elektronicky na Luciu Lacika (Bernátovú) (prípadne telefonicky na 02 / 509 44 924).

Partnerské podujatia

V rámci Týždňa otvoreného vládnutia sa koná aj každoročný celosvetový týždeň Otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu (Open Access Week), ktorý úzko súvisí s princípmi otvoreného vládnutia. Kapitola zameraná na otváranie prístupu k výsledkom vedy a výskumu je spločne s otvoreným vzdelávaním súčasťou Akčného plánu (PDF, 905 kB)Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019.  

Pri príležitosti týždňa Otvoreného prístupu sa môžete zúčastniť nasledujúcich podujatí a dozvedieť sa viac napríkald o otvorených licenciách či otvorenom prístupe:

22.10.2018 (pondelok):  

 • Licencie Creative Commons a ich využitie v praxi (13:00 – 15:30),Impact Hub, Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava

Viac informácií a registračný formulár nájdete na tomto mieste.

24.10.2018 (streda):

 • Národný workshop OpenAIRE – Otvorený prístup v európskom kontexte (9:00 – 15:00), Centrum vedecko – technických informácií SR, Lamačská cesta 8A, Bratislava

Viac informácií a registračný formulár nájdete na tomto mieste. CVTI zároveň pri tejto príležitosti pripravilo súťaž pre školy o najlepšie grafické stvárnenie témy „Open Access Story“. Všetky informácie o súťaži sú dostupné na tomto mieste.

Tešíme sa na Vás!


 

save the date ogp week 2018

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]