Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

Z denníkov analytiky - Júl 2018

11. 07. 2018

Príprava a spustenie zberu dát III

Už v mesiaci apríl sme začali prípravné práce k aktivite s názvom zber dát III vyhlásením výzvy na predkladanie prihlášok na pozíciu výskumník/výskumníčka.V júni sme na základe podkladov od 55 záujemcov a záujemkýň o pozíciu a po osobných rozhovoroch v rámci užšieho výberu vybrali tri výborné spolupracovníčky.

Podstatou aktivity je získať dáta potrebné pre spracovanie príkladov dobrej praxe, teda pozitívnych príkladov participatívnej tvorby verejných politík na úrovni štátu v podobe desiatich prípadových štúdií. Hodnotnými však budú aj dáta, ktoré nám odkryjú dôvody prečo sa napriek úsiliu nie vždy darí naplniť pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, čo by napomohlo lepšiemu, kvalitnejšiemu a zmysluplnejšiemu naplneniu ideí otvoreného vládnutia v procesoch tvorby verejných politík. Tieto dáta však budeme z dôvodu nevyhnutnej otvorenosti respondentov anonymizovať. Spracované dáta budú použití v rôznych výstupoch NP participácia (analýzy, odporúčania, metodiky), môžu byť využité aj pri plnení ďalších úloh úradu.  

Ako množina politík boli zvolené politiky identifikované v rámci napĺňania Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019, ktoré sú zverejnené na tomto mieste

Z uvedeného zoznamu sme vybrali deväť politík, ktoré budú predmetom aktivít v rámci zberu dát III, desiata politika bude doplnená aj na základe získaných prvotných výstupov zo zberu dát.

Realizácia zberu dát III. bude prebiehať od júla 2018 kontinuálne, podľa toho, ako budú jednotlivé participatívne procesy ukončované a finálne návrhy politík predkladané do legislatívneho procesu.


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]