Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Všetky správy


:


Stratégia otvorenej vedy na Slovensku: S Centrom vedecko-technických informácií SR pokračujeme v aktívnej spolupráci
22. 05. 2020

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl sa dňa 20. mája 2020 stretol s novým generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prof. PharmDr. Jánom Kyselovičom, CSc. Témou stretnutia bola otvorená veda a otvorený prístup k ...

Stretávame sa s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku
21. 05. 2020

V rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020, ktorá znie Vypracovať analýzu stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú...

Splnomocnenec vlády sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR
18. 05. 2020

Dňa 12. mája 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR Jurajom Smatanom. Diskutovali o viacerých témach, ktoré spájajú Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a ...

Úradný spravodaj 27. apríl - 15. máj 2020
15. 05. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Hodnotíme, aké informácie poskytuje Modul dotačných schém 15.05.2020 Portál Modul dotačných schém vznikol v decembri 2015 ako špecifická webová aplikácia na Ústrednom portáli verejnej správy http://www.slovensko.sk/ na základe úlohy...

Hodnotíme, aké informácie poskytuje Modul dotačných schém
15. 05. 2020

Portál Modul dotačných schém vznikol v decembri 2015 ako špecifická webová aplikácia na Ústrednom portáli verejnej správy http://www.slovensko.sk/ na základe úlohy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013. Jeho ambíciou bolo poskytovať informácie o všetkých...

Sprievodca otvoreným vládnutím v čase COVID-19: Otvorené dáta
13. 05. 2020

Medzinárodná Iniciatíva pre otvorené vládnutie, ku ktorej sa Slovenská republika pridala v roku 2011, sa rozhodla zareagovať na celosvetovú situáciu novou kampaňou Open Response + Open Recovery. Jej cieľom je predstaviť a podporiť rôzne aktivity, zdroje a príklady dobrej praxe vlád či občianskej...

Zverejňujeme Výzvu k spolupráci určenú pre ústredné orgány štátnej správy
29. 04. 2020

V súlade so schválením pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 28.05.2019 zverejňujeme Výzvu na predkladanie žiadostí o...

Posilňovaním dôvery proti koronavírusu: Nová kampaň Iniciatívy pre otvorené vládnutie
28. 04. 2020

Medzinárodná Iniciatíva pre otvorené vládnutie, ku ktorej sa Slovenská republika pridala v roku 2011, sa rozhodla zareagovať na celosvetovú situáciu novou kampaňou Open Response + Open Recovery. Jej cieľom je predstaviť a podporiť rôzne aktivity, zdroje a príklady dobrej praxe vlád či...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]