Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2021, štvrtok
 

Všetky správy


:


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach
15. 04. 2021

Menej hluku, lepší vzduch a zdravšie životné prostredie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v nej rozdelí 17 miliónov eur...

Vyhodnotenie prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API
14. 04. 2021

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti každoročne od roku 2017 vykonáva prieskum najžiadanejších datasetov, ktoré by mali byť zverejnené zo strany štátnej správy. Cieľom tejto pravidelnej úlohy je podporiť a stimulovať podnikateľské prostredie, aktivitu a kreativitu...

Analýza zverejňovania predbežných informácií a zverejňovania správ o účasti verejnosti za rok 2020
09. 04. 2021

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej vypracoval Analýza zverejňovania predbežných informácií a zverejňovania správ o účasti verejnosti za rok 2020. Analýza bola vypracovaná v rámci plnenia úlohy B.63 uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu...

Otvorene o otvorenom vládnutí: Participácia v čase korony? Ako sa tvorila stratégia otvorenej vedy
06. 04. 2021

Aj v roku 2021 pokračujeme pod názvom Otvorene o otvorenom vládnutí v našich pravidelných diskusiách, workshopoch či prezentáciách o témach, ktoré hovoria o príbehoch zlepšovania transparentnosti, participácie či zúčtovateľnosti, aj o inovatívnych nástrojoch, vďaka ktorým môže byť...

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlásilo dotačnú výzvu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov
01. 04. 2021

Dotáciu možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorému v čase podania žiadosti o dotáciu bola právoplatným rozhodnutím udelená akreditácia MS SR podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach“). Podľa účelu...

Existujúce postupy a metodiky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti
30. 03. 2021

Dotačné schémy rezortov tvoria významný podiel na financovaní aktivít mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) sa tentoraz zameral na zmapovanie postupov a metodík ich poskytovania z pohľadu efektívnosti,...

Z denníkov analytiky - Marec 2021
30. 03. 2021

Tému Zelená samospráva sme v rámci vzdelávacieho cyklu Na občanoch záleží ukončili zisteniami z NP Výskum mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti Podujatím dňa 30. marca 2021 sprevádzali Martin Mňahončák (ÚSV ROS, NP Výskum MNO a OS), Danka Gavalierová (sektorová rada životné prostredie...

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvu na finančnú podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a znevýhodnených skupín
29. 03. 2021

V rámci tejto výzvy sú vítané projekty zamerané na kultúrne aktivity týchto osôb a skupín s dôrazom na podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)