Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Úradná tabuľa odboru

Úradná tabuľa odboru  |  Pozemkové úpravy  |  Obvyklá výška nájomného  |  Zamestnanci

Schválenie RPS v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav  v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota , lokalita „ Šimunov“ pod  č. :  OU-ZA-PLO1-2020/000889/Koc/RPS-S zo dňa 30.07. 2020, zverejnené dňa 04.08.2020 (PDF, 496 kB)

Informovanie účastníkov konania o pripravovanom konaní – Pozemkové úpravy v katastrálnom území Horná Tižina v zmysle § 7 ods. 4 písm. e) zákona zverejnené dňa 12. 03. 2020 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o poverení výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Brezie zverejnené 10. 03. 2020 (PDF, 447 kB)

Lov vlka dravého (PDF, 508 kB)

Verejná vyhláška - Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“ č. OU-ZA-PLO-2019/003039/Koc/JPU/NV-Vv  zo dňa 17.09.2019 zverejnené 17.09.2019 (PDF, 363 kB)

Rozhodnutie o poverení vykonávania ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Nesluša zverejnené dňa 02.07.2019 (PDF, 2 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Skalité-Čierne -Svrčinovec. Zverejnené dňa 12.6.2019. (PDF, 506 kB)

Verejná vyhláška  - Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav o grafickú prílohu Rozdeľovacieho plánu  v projekte  jednoduchých pozemkových úprav, v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“ zo dňa 10.06. 2019.  (PDF, 1 MB)  

Rozhodnutia o schválení ROEP Divina č. OU-ZA-PLO -2019/001078 zo dňa 23. 04. 2019 zverejnené dňa 23.05.2019 (PDF, 4 MB)

OU-ZA-PLO-2016/000871/Št/O-Z zverejnené dňa 26.02.2016 (PDF, 263 kB)

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Veľká Bytča zverejnené dňa 13.10.2014 (PDF, 146 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k. ú. Kamenná Poruba zverejnené dňa 31.03.2014 (PDF, 132 kB)