Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2019, štvrtok
 

Úradná tabuľa odboru

Úradná tabuľa odboru  |  Pozemkové úpravy  |  Obvyklá výška nájomného  |  Zamestnanci

Verejná vyhláška - Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“ č. OU-ZA-PLO-2019/003039/Koc/JPU/NV-Vv  zo dňa 17.09.2019 zverejnené 17.09.2019 (PDF, 363 kB)

Rozhodnutie o poverení vykonávania ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Nesluša zverejnené dňa 02.07.2019 (PDF, 2 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Skalité-Čierne -Svrčinovec. Zverejnené dňa 12.6.2019. (PDF, 506 kB)

Verejná vyhláška  - Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav o grafickú prílohu Rozdeľovacieho plánu  v projekte  jednoduchých pozemkových úprav, v časti katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto, lokalita „Kamence východ“ zo dňa 10.06. 2019.  (PDF, 1 MB)  

Rozhodnutia o schválení ROEP Divina č. OU-ZA-PLO -2019/001078 zo dňa 23. 04. 2019 zverejnené dňa 23.05.2019 (PDF, 4 MB)

OU-ZA-PLO-2016/000871/Št/O-Z zverejnené dňa 26.02.2016 (PDF, 263 kB)

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Veľká Bytča zverejnené dňa 13.10.2014 (PDF, 146 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k. ú. Kamenná Poruba zverejnené dňa 31.03.2014 (PDF, 132 kB)