Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozpis rozpočtu po 15.9.2019 (189,4 kB) xlsx
Rozpis normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľov škôl v regionálnej pôsobnosti ObÚ v Trnave na rok 2013 V1 (303,6 kB) xls
Delimitovaný rozpočet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ObÚ v Trnave (37,9 kB) xls
2013 V4a Rozpis normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľov škôl v regionálnej pôsobnosti ObÚ v Trnave na rok 2013 V4, V4a, V5, V5b (359,4 kB) xls
2014 V1 - Rozpis normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľov škôl v regionálnej pôsobnosti OÚ v Trnave na rok 2014 V1, V1a, V1b (298,0 kB) xls
2014 V3 - Rozpis normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľov škôl v regionálnej pôsobnosti OÚ v Trnave na rok 2014 V3, V3a, V3b, V4, V4a, V4b (439,3 kB) xls
2015 V1 - Rozpis normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľov škôl v regionálnej pôsobnosti OÚ v Trnave na rok 2015 V1, V1a, V1b, V2, V2a, V2c (347,1 kB) xls
2015 V3 - Rozpis normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľov škôl v regionálnej pôsobnosti OÚ v Trnave na rok 2015 V3, V3a, V4, V4a (348,2 kB) xls
2016 V1 - Rozpis normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľov škôl v regionálnej pôsobnosti OÚ v Trnave na rok 2016 V1, V2a, V3, V3b (412,2 kB) xls
2016 V4 - Rozpis normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľov škôl v regionálnej pôsobnosti OÚ v Trnave na rok 2016 V4, V5 (366,1 kB) xls
15.7.2016 Normatívne finančné prostriedky na rok 2016 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ Trnava (42,5 kB) xls
21.7.2016 Upravený rozpočet normatívnych finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Trnava k 30.6.2016 (31,2 kB) xls
1.2.2017 Rozpočet normatívnych FP 2017 - schválený rozpočet (39,9 kB) xls
29.3.2017 Upravený rozpočet normatívnych FP 2017 (232,4 kB) xls
2017 V3 - Rozpis normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľov škôl v regionálnej pôsobnosti OÚ v Trnave (188,7 kB) xlsx
2017 V1 - Rozpis normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľov škôl v regionálnej pôsobnosti OÚ v Trnave na rok 2017 V1 (453,6 kB) xls
2018 V1 - Rozpis normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľov škôl v regionálnej pôsobnosti OÚ v Trnave na rok 2018 V1 (181,1 kB) xlsx
2018 V3 - Rozpis normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľov škôl v regionálnej pôsobnosti OÚ v Trnave (148,8 kB) xlsx
2019 V1 - Rozpis normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľov škôl v regionálnej pôsobnosti OÚ v Trnave na rok 2019 V1 (271,4 kB) xlsx