Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Územná pôsobnosť Štátneho archívu v Bratislave

 

OZNAM

Od 1. novembra 2015 je účinná novela zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, ktorá prináša novú sústavu štátnych archívov. V súvislosti s touto zmenou sa mení i územná pôsobnosť Štátneho archívu v Bratislave.

územná pôsobnosť ŠABA 

Štátny archív v Bratislave
Archív Územná pôsobnosť archívu/okres
Štátny archív v Bratislave Bratislava
pracovisko Archív Modra Malacky, Pezinok, Senec
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 

 

Z technických príčin bude bádateľňa archívu v dňoch 12.-13.8.2020 pre verejnosť neprístupná.

 

 

 

 

Oznamujeme verejnosti, že bádateľňa archívu je opäť prístupná na štúdium archívnych dokumentov v pôvodných stránkových hodinách.

Žiadame bádateľov, aby sa na štúdium vopred objednali!

Z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu na minimum, žiadame verejnosť, aby pri podávaní žiadostí preferovala elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-mailov alebo žiadala o informácie telefonicky.

 

 

 

 

Oznamujeme bádateľom, že až do odvolania sú pre verejnosť neprístupné archívne súbory:

Bratislavská župa I - Nobilitaria a Daňové písomnosti,

Zbierka cirkevných písomností

a Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska v Bratislave.

Od 21. 08. 2017 nebudú až do odvolania pre bádateľskú verejnosť prístupné ani fondy okresných ľudových súdov, ľudových súdov, miestnych ľudových súdov a obžalobcov pri okresných ľudových súdoch.

 

Služby pre verejnosť

pondelok - štvrtok: 08:00 - 15:30

piatok: nestránkový deň