Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 

Územná pôsobnosť Štátneho archívu v Bratislave

 

OZNAM

Od 1. novembra 2015 je účinná novela zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, ktorá prináša novú sústavu štátnych archívov. V súvislosti s touto zmenou sa mení i územná pôsobnosť Štátneho archívu v Bratislave.

územná pôsobnosť ŠABA 

Štátny archív v Bratislave
Archív Územná pôsobnosť archívu/okres
Štátny archív v Bratislave Bratislava
pracovisko Archív Modra Malacky, Pezinok, Senec
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 

V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku a z dôvodu predchádzania šírenia prenosného ochorenia COVID-19 bude bádateľňa archívu v termíne od 16. do 27. marca 2020 dočasne zatvorená.

Prevádzka archívu na úseku podávania žiadostí a poskytovania informácií bude fungovať v obmedzenom režime:

 od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu na minimum, žiadame verejnosť, aby pri podávaní žiadostí preferovala elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-mailov alebo žiadala o informácie telefonicky.

 

 

Oznamujeme bádateľom,
že z technických príčin bude Štátny archív v Bratislave
v dňoch 16.-19.3.2020
ZATVORENÝ

 

 

Oznamujeme bádateľom, že až do odvolania sú pre verejnosť neprístupné archívne súbory:

Bratislavská župa I - Nobilitaria a Daňové písomnosti,

Zbierka cirkevných písomností

a Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska v Bratislave.

Od 21. 08. 2017 nebudú až do odvolania pre bádateľskú verejnosť prístupné ani fondy okresných ľudových súdov, ľudových súdov, miestnych ľudových súdov a obžalobcov pri okresných ľudových súdoch.

 

Služby pre verejnosť

pondelok - štvrtok: 08:00 - 15:30

piatok: nestránkový deň