Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Slobodný prístup k informáciám  |  Petície

v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. (zákon o slobode informácií) na Okresnom úrade Malacky platný od 1.10.2016

Uvedené sadzby sa používajú aj pri vyčíslení priamych nákladov spojených so zhotovením kópie podľa ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ môže náklady za sprístupnenie informácii uradiť nasledovným spôsobom.

 

 

 

Fotokópie,
čiernobiela
tlač
z tlačiarne

formát A4

jednostranná

0,05 Euro

dvojstranná

0,10 Euro

formát A3

jednostranná

0,10 Euro

dvojstranná

0,20 Euro

Farebná tlač
z tlačiarne,
kopírky

formát A4

jednostranná

0,17 Euro

CD

 

1,50 Euro

Obálka

formát C6

114x162 mm

0,03 Euro

formát C5

162x229 mm

0,07 Euro

DL

110x220 mm

0,03 Euro

formát B4

353x250 mm

0,07 Euro

obálka na CD

0,13 Euro

Poštovné
Slovensko

 

 

doporučený list 1. triedy

 

 

   do 50 g

1,65 Euro

   51 až 100 g

1,80 Euro

   101 až 500 g

2,15 Euro

   501g až 1 kg

2,95 Euro

   1 až 2 kg

3,65 Euro

 

 

doporučený list

1. triedy

s doručenkou

 

 

 

   do 50 g

2,20 Euro

   51 až 100 g

2,35 Euro

   101 až 500 g

2,70 Euro

   501g až 1 kg

3,50 Euro

   1 až 2 kg

4,20 Euro

 

 

 

doporučený list

2. triedy

 

 

 

 

   do 50 g

1,50 Euro

   51 až 100 g

1,60 Euro

   101 až 500 g

1,95 Euro

   501g až 1 kg

2,75 Euro

   1 až 2 kg

3,45 Euro

 

 

 

doporučený list

2. triedy

s doručenkou 

 

 

 

 

    do 50 g

2,05 Euro

    51 až 100 g

2,15 Euro

    101 až 500 g

2,50 Euro

    501g až 1 kg

3,30 Euro

    1 až 2 kg

4,00 Euro

list s doručenkou
do vlastných rúk

   do 50 g

1,85 Euro

   51 až 100 g

1,95 Euro

   101 až 500 g

2,30 Euro

   501g až 1 kg

3,10 Euro

   1 až 2 kg

3,80 Euro

Poplatky
poskytnuté
telefonicky,
faxom alebo
emailom

   fax

1 strana

0,07 Euro

   email

zaslanie

0,03 Euro

   miestne volanie

cena za
1 minútu

0,10 Euro

   medzimestské
   volanie

0,17 Euro

   mobilné siete

0,33 Euro