Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2023, nedeľa
 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Slobodný prístup k informáciám  |  Sťažnosti  |  Petícia

pre vnútorný poštový styk v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. (zákon o slobode informácií) na Okresnom úrade Malacky platný od 01. 03. 2023

Uvedené sadzby sa používajú aj pri vyčíslení priamych nákladov spojených so zhotovením kópie podľa ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ môže náklady za sprístupnenie informácii uhradiť nasledovným spôsobom.

 

 

 Fotokópie,

čiernobiela tlač

z tlačiarne

formát A4

jednostranná


dvojstranná

0,05 Euro


0,10 Euro

formát A3

jednostranná


dvojstranná

0,10 Euro


0,20 Euro

Farebná tlač

z tlačiarne,

kopírky

formát A4 jednostranná 0,17 Euro

CD

  1,50 Euro

Obálka

formát C6 114 x 162 mm 0,03 Euro
formát C5 162 x 229 mm 0,07 Euro
DL 110 x 220 mm 0,03 Euro
formát B4 353 x 250 mm 0,07 Euro
obálka na CD   0,13 Euro

     Poštovné

Podľa Opatrenia Úradu pre reguláciu eletronických

komunikácií a poštových služieb zo dňa 13.  februára 2023

https://www.teleoff.gov.sk/regulacia-cien/