Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Aktuality

Štátny archív v Košiciach v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach pripravil výstavu Košice 1918 – 1938: Zrod metropoly východného Slovenska. Verejnosť bude môcť prvýkrát vidieť vzácne archívne dokumenty z oblasti štátnej správy, administratívy mesta i župy, policajnej správy, dokumenty týkajúce sa začleňovania Košíc do Československej republiky ale aj zaujímavé osobné fondy. Výstava je rozdelená do siedmych tematických blokov, ktoré majú ambíciu pokryť všetky dôležité témy 1. Československej republiky. Na vernisáži bude taktiež prezentovaná publikácia s rovnomenným názvom, ktorá prináša odborné texty pracovníkov archívu a múzea, ukážky archívnych dokumentov a zbierkových fondov múzea. Vernisáž výstavy sa uskutoční 25. októbra 2018 o 16.00 v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach na Námestí Maratónu mieru 2.