Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2020, štvrtok
 

Bádateľský poriadok

Pre Štátny archív Košiciach a jeho pracoviská v Michalovciach, Rožňave, Trebišove a Spišskej Novej Vsi platí spoločný Badateľský poriadok.