Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Služby pre verejnosť

Štátny archív Košice, pracovisko Archív Michalovce umožňuje prístup k archívnym dokumentom pre odbornú, ale aj laickú verejnosť. Žiadané sú prednášky o archíve, archívnych dokumentoch, správe registratúry pre exkurzie žiakov základných a stredných škôl. Bádateľom je k dispozícii odborná archívna knižnica, zbierky zákonov a vestníky od roku 1918.

Úradné hodiny:    
Pondelok - Piatok  7.30 – 15.30  
     
Bádateľňa:    
Pondelok – Piatok  7.30 – 15.30