Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 

O nás

Pracovisko Archív Michalovce  |  Pracovisko Archív Rožňava  |  Pracovisko Archív Spišská Nová Ves  |  Pracovisko Archív Trebišov

Archív v Spišskej Novej Vsi vznikol v roku 1960 a bol zariadením okresného národného výboru. Základom jeho archívnych fondov sa stali dokumenty mestských archívov v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Gelnici a Spišských Vlách.

Ako štátny okresný archív vykonával svoju činnosť do roku 1996. V tomto roku sa uskutočnila reforma štátnej správy, kedy sa z okresu Spišská Nová Ves vyčlenil levočský okres a v Levoči vznikol nový samostatný archív.

S platnosťou nového zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z. prešiel archív od 1. januára 2003 pod správu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a stal sa pobočkou Štátneho archívu v Levoči s regionálnou pôsobnosťou.

Od 1. novembra 2015 je Archív v Spišskej Novej Vsi súčasťou Štátneho archívu v Košiciach ako jeho pracovisko.

V oblasti predarchívnej starostlivosti archív vykonáva štátny odborný dozor pri správe vedenia odbornej správy záznamov, poskytuje inštruktážnu činnosť a metodickú pomoc pri tvorbe  a schvaľovaní registratúrnych poriadkov a plánov a vo vyraďovacích konaniach posudzuje dokumentárnu hodnotu registratúrnych záznamov.

Vo svojej pôsobnosti spravuje archívne fondy z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Sú to archívne dokumenty, ktoré vznikli z činnosti miestnej štátnej správy, samosprávy, justície, notárskych úradov, školstva, kultúrnych zariadení, spolkov a ďalších organizácií s okresnou pôsobnosťou. Archív sa stará o preberanie dokumentov s trvalou archívnou hodnotou, o ich evidenciu, spracovanie a sprístupňovanie pre verejnosť.

Bádateľom a verejnosti poskytuje archív písomné pramene a dokumenty, v ktorých nájdu informácie pre svoje štúdie a práce z regiónu Spiša.