Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Služby pre verejnosť

Pracovisko Archív Michalovce  |  Pracovisko Archív Rožňava  |  Pracovisko Archív Spišská Nová Ves  |  Pracovisko Archív Trebišov

Prístup k archívnym dokumentom upravuje zákon NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bádateľský poriadok archívu. Štúdium archívnych dokumentov je možné na základe bádateľského listu v bádateľni pobočky archívu.

Správne informácie sa poskytujú vo forme výpisu, odpisu alebo kópie archívneho dokumentu na základe písomnej žiadosti. Spoplatňujú sa podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Bádateľom je k dispozícii príručná archívna knižnica a reprografické zariadenie, xerox za príslušný poplatok podľa sadzobníka.