Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
Verejná správa
 

Tlačivá a vzory pre obce


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku (PDF, 140 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v maďarskom jazyku (PDF, 140 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v ukrajinskom jazyku (PDF, 138 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v rusínskom jazyku (PDF, 139 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v rómskom jazyku (PDF, 142 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v nemeckom jazyku (PDF, 145 kB)

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v slovenskom jazyku (PDF, 140 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v maďarskom jazyku (PDF, 139 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v ukrajinskom jazyku (PDF, 138 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v rusínskom jazyku (PDF, 140 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v rómskom jazyku (PDF, 141 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v nemeckom jazyku (PDF, 144 kB)

 


Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí (DOCX, 41 kB)

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí (DOCX, 39 kB)Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí (DOCX, 21 kB)

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín (DOCX, 27 kB)

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov (DOCX, 22 kB)

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov - v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín (DOCX, 26 kB)Sľub zapisovateľa a členov volebnej komisie (DOCX, 37 kB)

Sľub člena odborného sumarizačného útvaru volebnej komisie (DOCX, 37 kB)

Poučenie zapisovateľa a členov miestnej - okrskovej volebnej komisie (DOCX, 39 kB)

Poučenie členov špeciálnej volebnej komisie (DOCX, 40 kB)


Informácia o spôsobe hlasovania (PDF, 135 kB)

Informácia o spôsobe hlasovania v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice (PDF, 137 kB)


Informácia o spôsobe hlasovania v maďarskom jazyku (PDF, 212 kB)

Informácia o spôsobe hlasovania v ukrajinskom jazyku (PDF, 139 kB)

Informácia o spôsobe hlasovania v rusínskom jazyku (PDF, 138 kB)

Informácia o spôsobe hlasovania v rómskom jazyku (PDF, 138 kB)

Informácia o spôsobe hlasovania v nemeckom jazyku (PDF, 141 kB)


Zoznam voličov (DOCX, 39 kB)
pre voľby do orgánov samosprávy obcí (DOCX, 39 kB)

Zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí - pokračovací list (DOCX, 39 kB)Zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov (DOCX, 39 kB)

Zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - pokračovací list (DOCX, 39 kB)Špeciálny zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí (DOCX, 45 kB)

Špeciálny zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov (DOCX, 45 kB)Označenie volebnej miestnosti v slovenskom jazyku (DOCX, 17 kB)

Označenie volebnej miestnosti v maďarskom jazyku (DOCX, 17 kB)

Označenie volebnej miestnosti v ukrajinskom jazyku (DOCX, 17 kB)

Označenie volebnej miestnosti v rusínskom jazyku (DOCX, 17 kB)

Označenie volebnej miestnosti v rómskom jazyku (DOCX, 17 kB)

Označenie volebnej miestnosti v nemeckom jazyku (DOCX, 17 kB)