Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2021, štvrtok
 

Zasadnutie pracovnej skupiny splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre fondy politiky súdržnosti EÚ

Dňa 11. septembra 2013 sa v priestoroch Ministerstva vnútra SR uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity  pre fondy politiky súdržnosti Európskej únie v programovom období  2014 – 2020. Hlavnou témou zasadnutia bola informácia o stave prípravy programových dokumentov v oblasti začleňovania marginalizovaných rómskych komunít pre programové obdobie 2014 – 2020. Účastníkmi zasadnutia boli zástupcovia mimovládnych organizácií, samospráv a rezortov, ktorí majú poradnú funkciu pri nastavení programových dokumentov potrebných pre implementáciu a čerpanie fondov EU v súvislosti so začleňovaním marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je gestorom prioritnej osi 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (ESF) a prioritnej osi 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ERDF) v rámci operačného programu Ľudské zdroje, ktorý pripravuje MPSVaR SR. Prioritné osi sú zamerané na riešenie problémov chudoby a sociálneho vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít a zahŕňajú v sebe opatrenia v oblasti bývania, zamestnanosti, zdravotníctva a vzdelávania. Veľkým prínosom zasadnutia pracovnej skupiny boli pripomienky, podnety a návrhy účastníkov zasadnutia, ktoré vychádzali z ich bohatých skúseností. Účastníci prejavili záujem participovať na príprave dokumentov počas celého obdobia.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)