Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. júl 2022, nedeľa
 

Sieť škôl a školských zariadení

Pracovné príležitosti  |  Výberové konania  |  Sieť škôl a školských zariadení  |  Suťaže  |  Rozpočet a financovanie  |  Testovanie žiakov  |  Maturity  |  Metodika

UPOZORNENIE

MŠVVaŠ SR upozorňuje školy, že sa znovu objavili podnikavci snažiaci sa využiť nevedomosť škôl a ponúkajú školám vedenie v komerčnom registri za ročný poplatok. Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný a MŠVVaŠ SR ho vedie bezplatne. Školy sa nemusia evidovať v žiadnych ďalších registroch a platiť za to rôzne poplatky. Odporúčame školám, aby všetky takéto ponuky odmietli.

Zoznam škôl a školských zariadení  v Trnavskom kraji

Adresa na výber škôl podľa kritérií:

http://web.uips.sk/rs/register.html

 

Rezortný informačný systém /RIS/

Na zmenu telefónnych čísiel, faxu, webového sídla, e-mailových adries a mena riaditeľa/zástupcov je potrebné zaslať na Okresný úrad, Odbor školstva požiadavku na zmenu údajov.

Kontaktná osoba na zadávanie zmien do rezortného informačného systému:

Ing. Martin Krivošík

e-mail: TA.13G4@TGAF1GLr.3GKLS5@                Tel.: 033/5550136

 

Doplňovanie predmetov a ich skratiek do ŠKVP:

Názvy predmetov, ktoré má škola evidované v školských vzdelávacích programoch sa nahlasujú na CVTI SR,  na adresu TA.LAGK1Q@ESAAS1T.3FK3S@. Tu sa pridelí predmetu akronym a zaradí sa do Registra predmetov.