Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. február 2023, pondelok
 

Školenie školiteľov

Aktuálne

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, udelilo Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v decembri 2018 akreditáciu na trojfázové Školenie školiteľov pre prácu s mládežou z marginalizovaných komunít.

Prvé z troch školení sa uskutoční v apríli 2019. Realizuje sa v rámci projektu  „Rómske platformy - Podpora aktívnej participácie a konzultačných procesov v oblasti implementácie a monitoringu rómskych integračných a rómskych mládežníckych politík na Slovensku“. Je určené mladým vedúcim, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom, ktorí pracujú s rómskymi komunitami.

Záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť do 25. 3. 2019 prostredníctvom vyplnenia online dotazníka na linku https://goo.gl/forms/8wWa1l7e7WWLjHvD3. Všetkých záujemcov o školenie budeme kontaktovať.   

 

 

POZVÁNKA

na akreditované Školenie školiteľov pre prácu s mládežou z marginalizovaných komunít

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Vám ponúka možnosť zúčastniť sa akreditovaného školenia, ktoré pripravilo v rámci projektu „Rómske platformy - Podpora aktívnej participácie a konzultačných procesov v oblasti implementácie a monitoringu rómskych integračných a rómskych mládežníckych politík na Slovensku“.

Školenie je zamerané na rozvoj líderských schopností mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou a dobrovoľníkov pracujúcich s rómskymi komunitami.

Školenie sa bude realizovať počas troch víkendov (piatok - nedeľa)  s odstupom 1 mesiaca a bude ukončené záverečným testom a získaním certifikátu. Podmienkou získania certifikátu je účasť na všetkých troch školeniach a absolvovanie záverečného testu.

Školenie sa uskutoční v nasledujúcich termínoch a lokalitách:

12. - 14. 4. 2019 - Klub Ranč Šugov, Šugovská dolina 10, Medzev

24. - 26. 5. 2019 -  Hotel Rozálka, Rozálka 9, Pezinok

14. - 16. 6. 2019 - Penzión Sidorovo, Družstevná 7580, Ružomberok

 

Komu je školenie určené:

Školenie je určené záujemcom vo veku od 18 rokov, mladým Rómom a Rómkam, mladým rómskym lídrom, pracovníkom z pomáhajúcich profesií, sociálnym pracovníkom, terénnym sociálnym pracovníkom, komunitným pracovníkom, pracovníkom obecných samospráv, študentom vysokých škôl.

Účastníci nadobudnú nové kompetencie, ako viesť mladých ľudí, motivovať ich a podporovať v ich začleňovaní a samotnej participácii na veciach verejných.

Obsah školenia:

 • základy správneho vedenia školenia a úspešnej prezentácie,
 • príprava na školenie, stanovenie cieľov, štruktúry, obsahu a formy školenia,
 • posilňovanie osobnosti trénera,
 • komunikácia pri vedení školení - gestikulácia, reč tela a práca s hlasom,
 • dynamika skupiny a riedenie jej emócií prostredníctvom komunikácie a diskusie,
 • prezentácia vs. facilitácia
 • interaktívne prvky školenia - cvičenia, hry, prípadové štúdie,
 • zvládanie námietok a odmietavého stanoviska,
 • riadenie diskusie, moderovanie,
 • vizualizácia a využitie audiovizuálnej techniky,
 • zvládanie krízových situácií, 
 • hodnotenie školenia, spätná väzba, dopad a revízia kurzu.

 

Všetky náklady spojené s účasťou na školení, vrátane cestovných náhrad, sú hradené zo zdrojov projektu.

Školenie je podporené zo zdrojov Európskej komisie, ktorá týmto vytvára nové možnosti na uľahčenie integrácie všetkých skupín, vrátane Rómov, do spoločnosti v Európskej únii.