Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2023, streda
 

Skúšobné testy na skúšku OS podľa § 19 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti

Zoznam akreditovaných osôb  |  Správne poplatky  |  Tlačivá na stiahnutie  |  Skúšobné testy- súkromná bezpečnosť

Podľa § 19 ods. 13 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov podrobnosti o obsahu odbornej prípravy, obsahu a priebehu skúšky a o činnosti komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2013 Z. z. (ďalej len "vyhláška")  skúška má dve časti, písomný test a ústnu skúšku. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Podmienkou účasti na ústnej skúške je úspešné zvládnutie písomného testu.

Podľa § 6 ods. 1, 2 a 3  vyhlášky písomný test na skúšku typu S obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna, písomný test na skúšku typu P obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna a písomný test na skúšku typu CIT obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.

Nižšie sú publikované písomné testy a ústne otázky používané pri skúškach odbornej spôsobilosti príslušného typu.