Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2021, štvrtok
 

Slobodný prístup k informáciám

Okresný úrad Malacky je povinnou osobou k sprístupňovaniu informácií. O informácie môže žiadať ktokoľvek. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje

 

Sprístupňujú sa iba informácie, ktoré má Okresný úrad Malacky k dispozícii.

 

Ak Okresný úrad Malacky nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Spôsob podania žiadosti o informácie

Náležitosti žiadosti o informácie

Spôsob sprístupnenia informácií

Miesto podania žiadosti o informácie

Lehoty na vybavenie žiadosti o informácie

Vybavenie žiadosti o informácie

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Obmedzenia sprístupnenia informácií

Zoznam utajovaných skutočností


Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie, org. štruktúra  (PDF, 704 kB)