Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. august 2019, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Pokyn Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom č. 1/2014 o zabezpečení jednotného postupu vyplývajúceho zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (251,7 kB) rtf
Pokyn Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom č. 1/2014 o zabezpečení jednotného postupu vyplývajúceho zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (71,2 kB) pdf
Dodatok č. 1, ktorým sa mení pokyn Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom č. 1/2014 z 2. januára 2014 o zabezpečení jednotného postupu vyplývajúceho zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobobodnom prístupe k informáciám (64,6 kB) rtf
Dodatok č. 1, ktorým sa mení pokyn Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom č. 1/2014 z 2. januára 2014 o zabezpečení jednotného postupu vyplývajúceho zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobobodnom prístupe k informáciám (24,7 kB) pdf
ziadost-o-poskytnutie-informacie (35,2 kB) rtf
ziadost-o-poskytnutie-informacie (22,5 kB) pdf
Sadzobnik poplatkov 211_2000 (49,2 kB) rtf
Sadzobnik poplatkov 211_2000 (23,0 kB) pdf
Zákon číslo 211/2000 (699,0 kB) rtf
Zákon číslo 211/2000 (186,9 kB) pdf
Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry (140,2 kB) pdf
Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie (261,6 kB) pdf
Ako podať sťažnosť (134,8 kB) pdf
Postup, ktorý musí okresný úrad ako povinná osoba dodržiavat pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní (179,6 kB) pdf
Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku (270,3 kB) pdf