Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. marec 2019, Streda
 

Slovenský národný archív

Riaditeľ

Mgr. Ivan Tichý, PhD.

Telefón 02/62 80 11 90
  
 

Sekretariát

Drotárska cesta 42, P.O.BOX 115, 840 05 Bratislava 45

Telefón 02/67 29 82 66, 02/62 80 11 90
Fax 02/62 80 12 49
 

Bádateľňa

Telefón 02/67 29 82 37
E-mail  badatelna.sna@minv.sk (podávanie žiadaniek)
 

Ústredňa

Telefón 02/62 80 11 78, 02/67 29 82 71
 

Vedúca 1. odd. spracúvania archívnych dokumentov

Mgr. Erika Javošová, PhD.
Telefón 02/62 80 12 14
 

Vedúca odd. služieb verejnosti

Mgr. Mária Šániková
Telefón 02/62 80 11 87
 

Vedúca 2. odd. spracúvania archívnych dokumentov

Mgr. Daniela Tvrdoňová, PhD.
Telefón 02/67 29 82 29

Vedúca odd. ochrany archívnych dokumentov

Ing. Alena Maková
Telefón 02/62 80 11 89