Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Slovenský národný archív

    

Logo SNAPoslanie Slovenského národného archívu

Slovenský národný archív je najväčším a najvýznamnejším  

verejným archívom v Slovenskej republike. Jeho úlohou

je preberať, ochraňovať, odborne a vedecky spracúvať,

sprístupňovať a tým aj umožniť využívanie archívnych

dokumentov. Ide o dokumenty, ktoré pochádzajú z činnosti

ústredných orgánov Slovenskej republiky a ich právnych

predchodcov, ďalej tie, ktoré majú celoštátny význam,

ako aj tie, ktoré získal kúpou, darom, alebo na základe

uzavretých depozitných zmlúv. Slovenský národný archív

je zároveň hlavným vedecko-výskumným a školiacim

pracoviskom v odbore archívnictva v Slovenskej republike.