Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Slovinská republika

 1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o zrušení vízovej povinnosti (Bratislava, 28. júla 1993)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 90/1994
  - nadobudnutie platnosti: 27. augusta 1993
 2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, prekurzormi a organizovanej trestnej činnosti (Bratislava, 14. septembra 1994)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 123/1995
  - nadobudnutie platnosti: 24. mája 1995
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o preberaní osôb na štátnych hraniciach (Bratislava, 14. septembra 1994)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 124/1995
  - nadobudnutie platnosti: 24. mája 1995
 4. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných katastrofách (Ľubľana, 27. septembra 1999)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 345/2000
  - nadobudnutie platnosti: 16. septembra 2000
 5. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vojnových hroboch (Ľubľana, 16. novembra 2010)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 165/2011
  - nadobudnutie plantosti: 26. júla 2011