Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Spôsob podania žiadosti o informácie

Slobodný prístup k informáciám  |  Petície

Žiadosť možno podať:

- písomne poštou na adresu úradu
- písomne odovzdaním na podateľni 
- telefaxom na čísle 034 / 772 38 54
- elektronickou poštou. Žiadosť vo forme prílohy prijímame výhradne vo formáte RTF, DOC, DOCX, PDF.
- ústne 
- iným technicky vykonateľným spôsobom