Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Spôsob sprístupnenia informácií

Slobodný prístup k informáciám  |  Petície

Spôsob sprístupnenia informácií:


- ústne
- telefonicky
- faxom
- poštou
- elektronickou poštou
- nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis
- papierové kópie zo spisov a z dokumentácie
- odkopírovaním informácií na technický nosič dát
- sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami

 

Spôsob sprístupnenia informácií nevidiacim alebo slabozrakým osobám:


- slepeckým (Braillovým) písmom
- zväčšeným typom písma

 

Ak informáciu z technického hľadiska nie je možné sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne Okresný úrad Malacky so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.