Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Správne konania

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

13.05.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2020/003887  - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Dolné Naštice v k. ú. Dolné Naštice (PDF, 141 kB)

07.05.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2020/003411- Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy v k. ú. Uhrovec (PDF, 142 kB)

07.05.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2015/005528  - Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu európskeho významuLS2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské na pozemku parcela č. 121/9 k. ú. Látkovce  (PDF, 140 kB)

07.05.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2020/003580  - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín – Elena Kortišová, Žitná Radiša (PDF, 140 kB)

29.01.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2020/001272 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (PDF, 188 kB)

29.01.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2020/001271 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (PDF, 188 kB)

10.01.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp.číslo: OU-BN-OSZP-2020/000830 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (PDF, 187 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy