Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Správne konania

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

10.01.2020 Informácia o začatom správnom konaní sp.číslo: OU-BN-OSZP-2020/000830 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (PDF, 187 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy