Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Správne konania

Správne konania

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Zverejňovanie informácií z procesu EIA/SEA

 

Štátna vodná správa               

              Žiadosti

              Verejné vyhlášky

              Rozhodnutia  

          

Odpadové hospodárstvo

Ochrana prírody a krajiny

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

06.03.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú.  Handlová – ŽSR (PDF, 344 kB)

03.03.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Dolné Šútovce – Ján Majdán (PDF, 191 kB)

28.02.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Malá Čausa - Stanislav Chlpek (PDF, 91 kB)

24.02.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu - kameňolom Vtáčnik v k. ú. Lehota pod Vtáčnikom (PDF, 199 kB)

17.02.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Lazany – Jozef Poliak (PDF, 338 kB)

13.02.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Pravenec - Ján Filkorn (PDF, 199 kB)

28.01.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na organizovanie jesenných pretekov v orientačnom behu Jelení paroh a Kravský roh (PDF, 136 kB)

Ochrana ovzdušia

Prevencia závažných priemyselných havárií