Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Správne konania

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť podľa § 24 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

„Výrobný závod CAMFIL s.r.o. Levice, rozšírenie výrobných kapacít 2019“ - pridané 17.12.2019

- "Rekonštrukcia Vinárstva Čajkov 629" - pridané 4.3.2019 

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov o zverejnení zámeru a začatí zisťovacieho konania navrhovanej činnosti:

- "Vinárstvo Lajosh" - pridané 17.3.2020

"Zariadenie na zber a výkup odpadov - Levice, Nádražný rad" - pridané 24.1.2020

„Výrobný závod CAMFIL, s.r.o., Levice rozšírenie výrobných kapacít 2019“ - pridané 16.1.2020

- "Optimalizácia navrhovanej činnosti" - pridané 19.12.2019

- "Územný plán obce Jabloňovce" - pridané 15.10.2019

- "Územný plán obce Slatina - zmeny a doplnky č.1" - pridané 21.8.2019

- "Územný plán obce Podlužany - zmeny a doplnky č.1" - pridané 15.8.2019

- "Prístavba k výrobnej hale č. 2" - pridané 9.8.2019

- "Zmena a doplnok k územnému plánu mesta Levice č. 18" - pridané 24.6.2019 

"Zariadenie na zber a výkup odpadov - Levice, Nádražný rad" - pridané 11.4.2019

„Výrobno – skladový areál Oppermann Levice - Geňa", v meste Levice - pridané 1.4.2019

„Zariadenie na zber odpadov – rozšírenie druhov odpadov", v meste Levice - pridané 1.4.2019

- "Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surovín - Bátovce" - pridané 12.11.2018

"Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy" - pridané 10.10.2018

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov o zverejnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti:

 

Príslušný orgán Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 14 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov: