Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2019, štvrtok
 

Správne konania

 

Verejná vyhláška na stavbu: "Inžinierske siete Panské - Beňova Lehota, rozšírenie vodovodu, rozšírenie splaškovej kanalizácie", č.s. OU-DK-OSZP-2019/005394/7SJ zo dňa 15.7.2019. Viac (PDF, 2 MB)

Správne konanie NISSAN. Viac (PDF, 2 MB)

Správne konanie DAEWOO. Viac (PDF, 2 MB)

> Súhlas na činnosti v zmysle zák. 543/2002 Z.z. o OPaK v znení neskorších predpisov. Viac (PDF, 74 kB)

 

Do roku 2015: