Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Správne konania

 

> Verejná vyhláška pre stavebníka OVS, a. s., Dolný Kubín na stavbu "Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy - Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná". Viac (PDF, 6 MB)

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania pre stavebníka Obec Veličná na uskutočnenie vodnej stavby - Veličná - Pod Dielnicami. Rozšírenie vodovodu. Viac (PDF, 2 MB)

Súhlas na činnosti v zmysle zák. 543/2002 Z.z. o OPaK v znení neskorších predpisov - ŽSR Žilina. Viac (PDF, 74 kB)

 

Do roku 2015: