Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. apríl 2020, piatok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
OU-SL-OSZP-2020/003100 - vydanie súhlasu na vyrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK , počet a druh drevín: 12 ks topoľ na pozemku parc. č. KNC 4474/2 v k. ú Stará Ľubovňa z dôvodu havarijného stavu (138,0 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/003492 vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu a nežiaducich drevín na ploche cca 1800 m2 podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na pozemkoch parc. č. KN-E 2433/1, 2433/102, 2435/1 v k. ú Legnava (141,8 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/002827 vydanie súhlasu na vyrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, počet a druh drevín: 29 ks vŕba na pozemku parc. č. KNC 4000, 4002 v k. ú Plavnica (136,8 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/002824 vydanie súhlasu na vyrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK počet a druh drevín: 52 ks vŕba na pozemku parc. č. KNC 4007 v k. ú Plavnica (137,2 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/002591 - vydanie súhlasného stanoviska podľa § 47 ods. 8 písm. a) zákona o OPaK oznámeniu o plánovanom okliesnení stromov a výrube krov a nežiaducích drevín popod vedenia VVN v k. ú. Hniezdne a k. ú. Podolínec (137,9 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/002574 - vydanie súhlasného stanoviska podľa § 47 ods. 8 písm. a) zákona o OPaK oznámeniu o plánovanom okliesnení stromov a výrube krov a nežiaducích drevín popod vedenia VVN v k. ú. Stará Ľubovňa a k. ú. Chmeľnica (137,3 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2019/010453 vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok ROSATE TF a DICOPUR M750 v súvislosti s ničením burín v staničných a traťových koľajach v obvode ŽSR v okrese Stará Ľubovňa (139,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (80,9 kB) rtf