Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Správne konania

„ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“  zverejnené dňa 03. 07. 2020

„Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto,  privádzač“ – informácia o začatí konania zverejnené dňa 25. 06. 2020

„Plán likvidácie štrkoviska Sihoť za Váhom I. a II. na roky 2020 – 2037“ – informácia o začatí konania zverejnené dňa 18. 06. 2020

„Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica)“ – informácia o začatí konania zverejnené dňa 04. 06. 2020

„Likvidácia štrkoviska v lokalite Sihoť – Oblazov v katastrálnom území Kotešová na roky 2020 - 2027“ – informácia o začatí konania zverejnené dňa 14. 05. 2020

„Výmena podpovrchových vsakovacích a retenčných systémov“ – informácia o začatí konania zverejnené dňa 12. 05. 2020

„Liesek – Oravica, úprava toku“ – informácia o začatí konania, zverejnené dňa 11. 05. 2020

MVE Smrečianka – informácia o začatí konania zverejnené 24. 04. 2020

Diaľnica D1 Turany - Hubová - začatie konania, zverejnené dňa 18.02.2020


Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona : „Nesluša – potok Neslušanka protipovodňová ochrana“, zverejnené dňa 17.02.2020 (PDF, 208 kB)

Projektová dokumentácia stavby „Nesluša – potok Neslušanka protipovodňová ochrana“, zverejnené dňa 17.02.2020 (PDF, 30 MB)

Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH) k navrhovanej činnosti zo dňa 07.2.2020, zverejnené dňa 17.02.2020 (PDF, 756 kB)


Informácia pre verejnosť: Nesluša – úprava vody z povrchového odberu Mestský potok do VDJ Dúbravy zverejnené dňa 10.02.2020 (PDF, 250 kB)

Stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti: Nesluša – úprava vody z povrchového odberu Mestský potok do VDJ Dúbravy zverejnené dňa 10.02.2020 (PDF, 572 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti: Nesluša – úprava vody z povrchového odberu Mestský potok do VDJ Dúbravy zverejnené dňa 10.02.2020 (ZIP, 6 MB)


Doplnok Projektovej dokumentácie stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – SO 582-00 Preložka bezmenného potoka pri železničnej stanici Čadca zverejnené dňa 10.02.2020 (ZIP, 7 MB)

Dodatok odborného stanoviska VÚVH k navrhovanej činnosti zo dňa 17.1.2020 – stanovisko VÚVH zo dňa 03.02.2020 zverejnené 10.02.2020 (PDF, 752 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona : „Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec“ zverejnené dňa 22.01.2020 (PDF, 158 kB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti zo dňa 17.1.2020 zverejnené dňa 22.01.2020 (PDF, 2 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa22.01.2020 - 1. časť (ZIP, 36 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 2. časť (ZIP, 49 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 3. časť (ZIP, 50 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 4. časť (ZIP, 38 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 5. časť (ZIP, 41 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 6. časť (ZIP, 38 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 7. časť (ZIP, 26 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 8. časť (ZIP, 49 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 9. časť (ZIP, 37 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 10. časť (ZIP, 51 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 11. časť (ZIP, 36 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 12. časť (ZIP, 24 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 13. časť (ZIP, 45 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 14. časť (ZIP, 28 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 15. časť (ZIP, 47 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 16. časť (ZIP, 9 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 17. časť (ZIP, 52 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 18. časť (ZIP, 51 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 19. časť (ZIP, 42 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 20. časť (ZIP, 4 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 21. časť (ZIP, 33 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 22. časť (ZIP, 22 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 23. časť (ZIP, 39 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 24. časť (ZIP, 40 MB)


Informáca pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona : „Diaľnica D1 Turany - Hubová“ zverejnené dňa 04.02.2020 (PDF, 160 kB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti zo dňa 31.1.2020 zverejnené dňa 04.02.2020 (PDF, 3 MB)


Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona : „Projekt ECO PLUS v Mondi SCP, a. s. Ružomberok“ zverejnené dňa 04.02.2020 (PDF, 239 kB)

Projektová dokumentácia stavby „Projekt ECO PLUS v Mondi SCP, a. s. Ružomberok“ - link

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti zo dňa 28.1.2020 zverejnené dňa 04.02.2020 (PDF, 320 kB)


Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona : „Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina" zverejnené dňa 28.01.2020 (PDF, 405 kB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti: „Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina" zverejnené dňa 28.01.2020 (PDF, 520 kB)

Projektová dokumentácia stavby „Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina" - 1. časť zverejnené dňa 28.01.2020 (ZIP, 31 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina" - 2. časť zverejnené dňa 28.01.2020 (ZIP, 46 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina" - 3. časť zverejnené dňa 28.01.2020 (ZIP, 10 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina" - 4. časť zverejnené dňa 28.01.2020 (ZIP, 49 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina" - 5. časť zverejnené dňa 28.01.2020 (ZIP, 47 MB)


 Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona : „Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec“ zverejnené dňa 22.01.2020 (PDF, 158 kB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti zo dňa 17.1.2020 zverejnené dňa 22.01.2020 (PDF, 2 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa22.01.2020 - 1. časť (ZIP, 36 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 2. časť (ZIP, 49 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 3. časť (ZIP, 50 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 4. časť (ZIP, 38 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 5. časť (ZIP, 41 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 6. časť (ZIP, 38 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 7. časť (ZIP, 26 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 8. časť (ZIP, 49 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 9. časť (ZIP, 37 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 10. časť (ZIP, 51 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 11. časť (ZIP, 36 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 12. časť (ZIP, 24 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 13. časť (ZIP, 45 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 14. časť (ZIP, 28 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 15. časť (ZIP, 47 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 16. časť (ZIP, 9 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 17. časť (ZIP, 52 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 18. časť (ZIP, 51 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 19. časť (ZIP, 42 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 20. časť (ZIP, 4 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 21. časť (ZIP, 33 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 22. časť (ZIP, 22 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 23. časť (ZIP, 39 MB)

Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ – vybrané stavebné objekty zo Zmeny Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec na životné prostredie zverejnené dňa 22.01.2020 - 24. časť (ZIP, 40 MB)


Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja“ zverejnene dňa 18.12.2019 (PDF, 252 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja“ zverejnené dňa 18.12.2019 (PDF, 1 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: "Nová skládka odpadov Rajec - Šuja" zverejnené dňa 18.12.2019 (PDF, 349 kB)


 

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „MVE Smrečianka“ zverejnene 15.11.2019 (DOCX, 15 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „MVE Smrečianka“
(PDF, 571 kB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „MVE Smrečianka“ (PDF, 593 kB)  


 

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Varín -úprava toku Varínka“ zverejnené 4.10.2019  (DOCX, 15 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Varín -úprava toku Varínka“ 1.časť zverejnené dňa 04.10.2019 (ZIP, 28 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Varín -úprava toku Varínka“ 2.časť zverejnené dňa 04.10.2019 (ZIP, 36 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Varín -úprava toku Varínka“ zverejnené 04.10.2019 (PDF, 714 kB)


Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Rekonštrukcia cesty č. II/583 v km 37,674 – 38,050, 39,144 – 39,165, 40,530 – 41,140, 41,686 – 41,928, 42,948 – 43,157, 43,215 – 43,314, 43,885 – 43,960, 42,500 – 42,800, Párnica - Zázrivá“ zverejnené 04.10.2019 (DOCX, 16 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Rekonštrukcia cesty č. II/583 v km 37,674 – 38,050, 39,144 – 39,165, 40,530 – 41,140, 41,686 – 41,928, 42,948 – 43,157, 43,215 – 43,314, 43,885 – 43,960, 42,500 – 42,800, Párnica - Zázrivá“ zverejnené 04.10.2019 (ZIP, 2 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Rekonštrukcia cesty č. II/583 v km 37,674 – 38,050, 39,144 – 39,165, 40,530 – 41,140, 41,686 – 41,928, 42,948 – 43,157, 43,215 – 43,314, 43,885 – 43,960, 42,500 – 42,800, Párnica - Zázrivá“. zverejnené 04.10.2019 (PDF, 425 kB)


Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona : „Rekonštrukcia cesty č. II/583 Mostné objekty“ zverejnené dňa 01.10.2019 (PDF, 205 kB)

Projektová dokumentáciu navrhovanej činnosti : „Rekonštrukcia cesty č. II/583 Mostné objekty“ - 1. časť zverejnené dňa 01.10.2019 (PDF, 45 MB)

Projektová dokumentáciu navrhovanej činnosti : „Rekonštrukcia cesty č. II/583 Mostné objekty“ - 2. časť zverejnené dňa 01.10.2019 (PDF, 52 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti: „Rekonštrukcia cesty č. II/583 Mostné objekty“ zo dňa 30.09.2019 zverejnené 01.10.2019 (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona : „Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska Haldy odpadových vápencov v dobývacom priestore Stráňavy – Polom, 2019“ zverejnené dňa 23.09.2019 (PDF, 258 kB)

Projektová dokumentáciu navrhovanej činnosti : „Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska Haldy odpadových vápencov v dobývacom priestore Stráňavy – Polom, 2019“ zverejnené dň a23.09.2019 (PDF, 20 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti zo dňa 20.09.2019 zverejnené dňa 23.09.2019 (PDF, 230 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 a O3“ zverejnené dňa 18.09.2019 (PDF, 237 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 a O3“ zverejnené dňa 18.09.2019  (PDF, 16 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 a O3“ zverejnené dňa 18.09.2019 (PDF, 298 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Protipovodňová ochrana mimo vodného toku v Obci Belá - Dulice“ zverejnené dňa 18.09.2019 (PDF, 158 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Protipovodňová ochrana mimo vodného toku v Obci Belá - Dulice“ zverejnené dňa 18.09.2019  (PDF, 13 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Protipovodňová ochrana mimo vodného toku v Obci Belá – Dulice“ zverejnené dňa 18.09.2019  (PDF, 550 kB)

„ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa  zverejnené dňa 17.09.2019

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Bezmenný prítok Kysuce – úprava koryta toku“, zverejnené dňa 09.09.2019. (DOCX, 16 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Bezmenný prítok Kysuce – úprava koryta toku“, zverejnené dňa 09.09.2019. (PDF, 714 kB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Bezmenný prítok Kysuce – úprava koryta toku“, zverejnené 09.09.2019. (PDF, 488 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica“, zverejnené dňa 14.08.2019 (PDF, 157 kB)

Projektová dokumentácia stavby - „Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica“, zverejnené dňa 14.08.2019 (PDF, 13 MB)

Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH) k navrhovanej činnosti zo dňa 29. 07.2019, zverejnené dňa 14.08.2019 (PDF, 527 kB) 

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 392 kB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 3 MB)

Stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH) k podaným pripomienkam k navrhovanej činnosti „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ zo dňa 17. 06. 2019, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 1 MB)

Spoločné stanovisko s pripomienkami zo dňa 07.05.2019, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 1 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“  1. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 22 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - výkresy - 1. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 31 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - výkresy - 2. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 50 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - výkresy - 3. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 32 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - doklady, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 29 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - podklady a prieskumy, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 43 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -1. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 45 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -2. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 46 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -3. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 51 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -4. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 33 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -5. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 49 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -6. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -7. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 51 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -8. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 49 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -9. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -10. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -11. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 51 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -12. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -13. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 49 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -14. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 24 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - geologický elaborát, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 8 MB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja, dobývací priestor Rajec“ zverejnené dňa 03.07.2019 (PDF, 158 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja, dobývací priestor Rajec“ zverejnené dňa 03.07.2019 (PDF, 9 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja, dobývací priestor Rajec“ zverejnené dňa 03.07.2019 (PDF, 344 kB) 

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I. na roky 2019-2025", zverejnené 12.6.2019. (PDF, 234 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I. na roky 2019-2025“, zverejnené 12.6.2019.
(PDF, 3 MB)
Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I. na roky 2019-2025“zverejnené 12.6.2019. (PDF, 299 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“ zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 237 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“- 1. časť, zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 42 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“- 2 časť, zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 32 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“- 3. časť, zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“- 4. časť, zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 19 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“ zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 369 kB)

„Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie“,  zverejnené dňa 17.10.2018 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť:„Viacúčelová bloková zástavba – Elektrárne Žilina", zverejnené dňa 17.10.2018 (PDF, 151 kB)