Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Správne konania

Oznámenia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Varín -úprava toku Varínka“ zverejnené 4.10.2019  (DOCX, 15 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Varín -úprava toku Varínka“ 1.časť zverejnené dňa 04.10.2019 (ZIP, 28 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Varín -úprava toku Varínka“ 2.časť zverejnené dňa 04.10.2019 (ZIP, 36 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Varín -úprava toku Varínka“ zverejnené 04.10.2019 (PDF, 714 kB)


Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Rekonštrukcia cesty č. II/583 v km 37,674 – 38,050, 39,144 – 39,165, 40,530 – 41,140, 41,686 – 41,928, 42,948 – 43,157, 43,215 – 43,314, 43,885 – 43,960, 42,500 – 42,800, Párnica - Zázrivá“ zverejnené 04.10.2019 (DOCX, 16 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Rekonštrukcia cesty č. II/583 v km 37,674 – 38,050, 39,144 – 39,165, 40,530 – 41,140, 41,686 – 41,928, 42,948 – 43,157, 43,215 – 43,314, 43,885 – 43,960, 42,500 – 42,800, Párnica - Zázrivá“ zverejnené 04.10.2019 (ZIP, 2 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Rekonštrukcia cesty č. II/583 v km 37,674 – 38,050, 39,144 – 39,165, 40,530 – 41,140, 41,686 – 41,928, 42,948 – 43,157, 43,215 – 43,314, 43,885 – 43,960, 42,500 – 42,800, Párnica - Zázrivá“. zverejnené 04.10.2019 (PDF, 425 kB)


Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona : „Rekonštrukcia cesty č. II/583 Mostné objekty“ zverejnené dňa 01.10.2019 (PDF, 205 kB)

Projektová dokumentáciu navrhovanej činnosti : „Rekonštrukcia cesty č. II/583 Mostné objekty“ - 1. časť zverejnené dňa 01.10.2019 (PDF, 45 MB)

Projektová dokumentáciu navrhovanej činnosti : „Rekonštrukcia cesty č. II/583 Mostné objekty“ - 2. časť zverejnené dňa 01.10.2019 (PDF, 52 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti: „Rekonštrukcia cesty č. II/583 Mostné objekty“ zo dňa 30.09.2019 zverejnené 01.10.2019 (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona : „Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska Haldy odpadových vápencov v dobývacom priestore Stráňavy – Polom, 2019“ zverejnené dňa 23.09.2019 (PDF, 258 kB)

Projektová dokumentáciu navrhovanej činnosti : „Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska Haldy odpadových vápencov v dobývacom priestore Stráňavy – Polom, 2019“ zverejnené dň a23.09.2019 (PDF, 20 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti zo dňa 20.09.2019 zverejnené dňa 23.09.2019 (PDF, 230 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 a O3“ zverejnené dňa 18.09.2019 (PDF, 237 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 a O3“ zverejnené dňa 18.09.2019  (PDF, 16 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 a O3“ zverejnené dňa 18.09.2019 (PDF, 298 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Protipovodňová ochrana mimo vodného toku v Obci Belá - Dulice“ zverejnené dňa 18.09.2019 (PDF, 158 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Protipovodňová ochrana mimo vodného toku v Obci Belá - Dulice“ zverejnené dňa 18.09.2019  (PDF, 13 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Protipovodňová ochrana mimo vodného toku v Obci Belá – Dulice“ zverejnené dňa 18.09.2019  (PDF, 550 kB)

„ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa  zverejnené dňa 17.09.2019

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Bezmenný prítok Kysuce – úprava koryta toku“, zverejnené dňa 09.09.2019. (DOCX, 16 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Bezmenný prítok Kysuce – úprava koryta toku“, zverejnené dňa 09.09.2019. (PDF, 714 kB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Bezmenný prítok Kysuce – úprava koryta toku“, zverejnené 09.09.2019. (PDF, 488 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica“, zverejnené dňa 14.08.2019 (PDF, 157 kB)

Projektová dokumentácia stavby - „Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica“, zverejnené dňa 14.08.2019 (PDF, 13 MB)

Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH) k navrhovanej činnosti zo dňa 29. 07.2019, zverejnené dňa 14.08.2019 (PDF, 527 kB) 

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 392 kB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 3 MB)

Stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH) k podaným pripomienkam k navrhovanej činnosti „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ zo dňa 17. 06. 2019, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 1 MB)

Spoločné stanovisko s pripomienkami zo dňa 07.05.2019, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 1 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“  1. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 22 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - výkresy - 1. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 31 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - výkresy - 2. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 50 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - výkresy - 3. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 32 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - doklady, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 29 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - podklady a prieskumy, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 43 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -1. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 45 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -2. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 46 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -3. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 51 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -4. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 33 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -5. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 49 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -6. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -7. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 51 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -8. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 49 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -9. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -10. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -11. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 51 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -12. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -13. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 49 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -14. časť, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 24 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - geologický elaborát, zverejnené dňa 09.08.2019 (PDF, 8 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny č. 2 Plánu prác environmentálnej záťaže LM (1909) / Jamník – Kasárne Mokraď – SK/EZ/LM/1909 a nariadenie ústneho prerokovania, zverejnené dňa 18.07.2019 (PDF, 6 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Plánu prác environmentálnej záťaže KM (005) / Kysucké Nové Mesto – NN Slovakia – SK/EZ/KM/315 a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené dňa 04.07.2019 (PDF, 4 MB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja, dobývací priestor Rajec“ zverejnené dňa 03.07.2019 (PDF, 158 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja, dobývací priestor Rajec“ zverejnené dňa 03.07.2019 (PDF, 9 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja, dobývací priestor Rajec“ zverejnené dňa 03.07.2019 (PDF, 344 kB) 

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I. na roky 2019-2025", zverejnené 12.6.2019. (PDF, 234 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I. na roky 2019-2025“, zverejnené 12.6.2019.
(PDF, 3 MB)
Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I. na roky 2019-2025“zverejnené 12.6.2019. (PDF, 299 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“ zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 237 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“- 1. časť, zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 42 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“- 2 časť, zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 32 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“- 3. časť, zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“- 4. časť, zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 19 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“ zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 369 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác environmentálnej záťaže DK(1811)/Dolný Kubín – skládka PO - stará – SK/EZ/DK/1811 a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené 26.04.2019 (PDF, 5 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác environmentálnej záťaže DK(1848)/Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s. – SK/EZ/DK/1848 a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené dňa 25.04.2019 (PDF, 5 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác environmentálnej záťaže MT(1850)/Vrútky – Rušňové depo, Cargo a.s. – SK/EZ/MT/1850 a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené dňa 25.04.2019 (PDF, 4 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác environmentálnej záťaže CA(004)/Čadca – ŽSR - depo – SK/EZ/CA/169 a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené dňa 25.04.2019 (PDF, 4 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác environmentálnej záťaže MT(002)/Martin – kasárne SNP – SK/EZ/MT/512 a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené dňa 15.01.2019 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia plánu prác environmentálnej záťaže NO(004)/Zubrohlava – kalové pole – ZŤS Námestovo - SK/EZ/NO/541 a nariadenie ústneho prerokovania (oznámenie + príloha) zverejnené dňa 14.01.2019 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia plánu prác environmentálnej záťaže NO(004)/Zubrohlava – kalové pole – ZŤS Námestovo - SK/EZ/NO/541 a nariadenie ústneho prerokovania - grafiká identifikácia parciel zverejnené dňa 14.01.2019 (PDF, 289 kB)

„Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie“,  zverejnené dňa 17.10.2018 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť:„Viacúčelová bloková zástavba – Elektrárne Žilina", zverejnené dňa 17.10.2018 (PDF, 151 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác EZ MT(002)/Martin – kasárne SNP-SK/EZ/MT/512 zverejnená dňa 08.03.2018 (PDF, 705 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác EZ MT(002)/Martin – kasárne SNP-SK/EZ/MT/512 - príloha zverejnené dňa 08.03.2018 (PDF, 411 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia plánu prác environmentálnej záťaže LM(1909)/Jamník – kasárne Mokraď – SK/EZ/LM/1909 a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené dňa 07.12.2017 (PDF, 1 MB)