Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Správy o krajinách pôvodu

Vybrané správy o krajinách pôvodu utečencov, preložené do slovenského jazyka.