Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Správy o krajinách pôvodu

Vybrané správy o krajinách pôvodu utečencov, preložené do slovenského jazyka.