Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. december 2019, nedeľa
 

Tlačové správy


:


Zverejnili sme žiadosti o zapojenie sa do Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca.
03. 12. 2019

ÚSVRK dňa 3.12.2019 zverejnil Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí o zapojenie sa do Národného projektu  Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovanýh rómskych komunít II. V rámci predmetných Oznámení sa môžu poskytovatelia služby...

Zverejnili sme žiadosti o zapojenie sa do Národného projektu Komunitné služby.
11. 11. 2019

Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Fáza: ÚSVRK dňa 11.11.2019 zverejnil Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí o zapojenie sa do národného projektu  Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných...

Zhodnotenie prvého polroka Operačného programu Ľudské zdroje
17. 10. 2019

V prvom polroku 2019 Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo výzvu na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s celkovou alokáciou viac ako 11 miliónov eur. Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu...

Národné projekty Terénna práca a Komunitné centrá pokračujú.
11. 10. 2019

Národný projekt Terénna sociálna práca pokračuje od novembra 2019 ďalej bez prestávky v druhej fáze (NP TSP a TP II)! Užívatelia, ktorí sú do 31.10.2019 aktívne zapojení do NP TSP, budú môcť pokračovať v činnosti bez toho, aby museli pred uzavretím zmluvy o spolupráci podať žiadosť o zapojenie sa do...

Štátny tajomník Rudolf Urbanovič sa stretol s dobrovoľnými hasičmi a členmi rómskych komunít v Giraltoviach a vo Svidníku
30. 09. 2019

Pracovné stretnutie s primátormi Giraltoviec a Svidníka, s dobrovoľnými hasičmi a miestnymi rómskymi komunitami absolvoval vo štvrtok 26. septembra 2019 štátny tajomník rezortu vnútra Rudolf Urbanovič. S predstaviteľmi samosprávy preberal témy dobudovania miestnej komunikácie,...

Komunitné centrum v Družstevnej pri Hornáde
18. 09. 2019

V obci Družstevná pri Hornáde v stredu 18. septembra 2019 slávnostne otvorili Komunitné centrum. Komunitné centrá majú obyvateľom sprístupniť sociálne služby, rozvíjať komunitnú prácu a tak zaviesť pozitívne zmeny v obciach, v ktorých žijú marginalizované...

Ábel Ravasz predstavil nový Atlas rómskych komunít - trendy sú pozitívne
04. 09. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity predstavil tretie vydanie Atlasu rómskych komunít. Vďaka ním poznáme najpresnejšie údaje o koncentrácii rómskeho obyvateľstva v rámci Slovenska a základné údaje o kvalite ich života. Atlas rómskych komunít vznikol v roku 2004,...

Druhý august je pietnou spomienkou na obete rómskeho holokaustu
02. 08. 2019

Druhého augusta si pripomíname Pamätný deň holokaustu Rómov. V noci z 2. na 3. augusta 1944 v koncentračnom tábore Auschwitz-Bierkenau nacisti pripravili o život takmer 3-tisíc Rómov a Sintov, medzi nimi aj deti, matky a starších ľudí. Celkový počet rómskych obetí  počas...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.