Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. október 2021, štvrtok
 

Tlačové správy


:


Ako kontaktovať Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
16. 06. 2021

Sťahovanie centrály ÚSVRK v Bratislave do nových priestorov Vzhľadom na to, že v termíne 14. - 23. júna 2021 sa centrála Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v Bratislave sťahuje do nových priestorov a nie všetky linky a e-mailové adresy sú funkčné, prosíme všetkých partnerov a občanov...

Oznámenie o novej poštovej adrese Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
28. 05. 2021

Pôsobnosť Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity prechádza dňa 1. júna 2021 z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod Úrad vlády Slovenskej republiky.  Novou poštovou adresou Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre  rómske komunity bude od 1. júna 2021: Úrad vlády...

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity prechádza z rezortu vnútra pod Úrad vlády SR
27. 05. 2021

Dohodu o prechode práv a povinností  v súvislosti s prechodom pôsobnosti Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity z Ministerstva vnútra SR pod Úrad vlády Slovenskej republiky podpísali 27. mája 2021 za účasti predsedu vlády Eduarda Hegera minister vnútra SR Roman...

Dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách
16. 05. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2021 vyčlenilo finančné prostriedky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách. Dotácia bude poskytnutá v zmysle § 6c...

Na možné podvody počas asistovaného sčítania upozorní informačná kampaň, a to aj v rómskom jazyku
13. 04. 2021

Na riziká a potenciálnych podvodníkov, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva počas asistovaného sčítania, upozorňuje informačná kampaň Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu  SR a ďalších partnerov, zastupujúcich samosprávy, seniorov i...

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov navštívil úrad splnomocnenca predseda vlády Eduard Heger
08. 04. 2021

Ak členovia rómskej menšiny dostanú možnosť, ich život sa môže premeniť na úspešný príbeh. Na tlačovej konferencii vo štvrtok 8. apríla 2021 pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger. Zdôraznil, že súčasná vláda veľmi citlivo vníma naliehavosť rómskej...

Vláda schválila Stratégiu rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030
07. 04. 2021

Rámcový dokument Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, ktorý v stredu 7. apríla 2021 schválil kabinet,  je národným záväzkom vlády Slovenskej republiky definujúcim smerovanie verejných politík s cieľom zmien v oblasti rovnosti a začleňovania Rómov. Prijatie...

Na podporu očkovania vznikla ďalšia kampaň, tentokrát sa zameriava na rómske komunity
01. 04. 2021

„Pridaj sa k nám, poď sa očkovať!“ Takáto výzva zaznieva zo série videí pripravených Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, ktorých cieľom je podporiť záujem obyvateľov o očkovanie. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) spustil informačnú kampaň s ...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.