Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. február 2023, streda
 

Tlačové správy


:


Splnomocnenkyňa Andrea Bučková informuje o svojich výzvach v kritickom newsletteri Menšinová politika na Slovensku
28. 09. 2020

Centrum pre výskum etnicity a kultúry CVEK Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) zverejnil prvé vydanie obnoveného kritického newslettra Menšinová politika na Slovensku, v ktorom sa venujeme analýzam a reflexiám vývoja v oblasti menšinovej politiky a menšinových práv. Kritický newsletter...

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z rómskych komunít bude v zapojených materských školách pokračovať aj v nasledujúcich rokoch
23. 09. 2020

Predškoláci z marginalizovaných rómskych komunít sa budú v zapojených obciach pripravovať aj naďalej na vzdelávanie na základných školách prostredníctvom projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (NP PRIM II.). Druhá fáza národného projektu...

Ministerstvo vnútra schválilo dva projekty na zmiernenie následkov pandémie v marginalizovaných rómskych komunitách financované z eurofondov
23. 09. 2020

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválilo dva národné projekty zamerané na prevenciu pred, ale aj na riešenie následkov a zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK).   Prostredníctvom...

Voľné pracovné pozície na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity – Hľadáme nových kolegov a kolegyne do Bratislavy aj do regiónov
21. 09. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad  splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, hľadá vhodných kandidátov a kandidátky v rámci implementácie národného projektu "Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach...

Nórske fondy: otvorená druhá výzva LDI02 na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov
09. 09. 2020

  Úrad vlády SR, ako správca programu "Miestny rozvoj a inklúzia" podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021, vyhlasuje otvorenú výzvu LDI02 na predkladanie žiadostí o príspevok z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov - komponent  Inklúzia...

Ocenenie Roma Spirit otvára svoj dvanásty ročník
09. 09. 2020

04_RS2020Ocenenie Roma Spirit, ktoré každoročne upriamuje pozornosť na osobnosti, organizácie, médiá, obce a zamestnávateľov, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie rómskej menšiny a spolužití Rómov a Nerómov na Slovensku, odštartovalo v stredu 9. septembra svoj dvanásty ročník. ...

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity si pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia
09. 09. 2020

Slovensko si 9. septembra pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia a všetky zločiny holokaustu a rasovej diskriminácie. Pred 79 rokmi,  v  roku 1941 v deviaty septembrový deň, začal v slovenskom štáte platiť Židovský kódex, vládne nariadenie o právnom postavení...

VÝZVA na registráciu pre uskutočnenie doplňujúceho volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pre rómsku a nemeckú národnostnú menšinu
07. 09. 2020

  Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť László Bukovszky v zmysle čl. 4 ods. 7 Štatútu Výboru pre národnostné menšiny...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.