Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2022, sobota
 

Tlačové správy


:


Terénni asistenti COVID budú v obciach s rómskymi komunitami spolupracovať pri zamedzení šírenia koronavírusu
08. 10. 2020

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity bol úspešný a stal sa prijímateľom finančnej pomoci z prostriedkov EÚ pre ďalší národný projekt. Národný projekt Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou...

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR organizuje Online informačný seminár k výzve s názvom Inklúzia Rómov a posilnenie ich posilnenia
06. 10. 2020

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bude dňa 15. októbra 2020 organizovať Online informačný seminár k výzve LDI02 s názvom Inklúzia Rómov a posilnenie ich posilnenia v rámci programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov “. Odkaz na...

Na zaslanie nominácie na ocenenie Roma Spirit zostáva 7 dní!
05. 10. 2020

Dvanásty ročník ocenenia Roma Spirit je v plnom prúde! Poznáte ľudí, organizácie a činy, ktoré sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku? Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit 2020!  Roma Spirit opätovne ocení osobnosti, organizácie, médiá, obce a zamestnávateľov, ktorí...

Splnomocnenkyňa Andrea Bučková informuje o svojich výzvach v kritickom newsletteri Menšinová politika na Slovensku
28. 09. 2020

Centrum pre výskum etnicity a kultúry CVEK Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) zverejnil prvé vydanie obnoveného kritického newslettra Menšinová politika na Slovensku, v ktorom sa venujeme analýzam a reflexiám vývoja v oblasti menšinovej politiky a menšinových práv. Kritický newsletter...

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z rómskych komunít bude v zapojených materských školách pokračovať aj v nasledujúcich rokoch
23. 09. 2020

Predškoláci z marginalizovaných rómskych komunít sa budú v zapojených obciach pripravovať aj naďalej na vzdelávanie na základných školách prostredníctvom projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (NP PRIM II.). Druhá fáza národného projektu...

Ministerstvo vnútra schválilo dva projekty na zmiernenie následkov pandémie v marginalizovaných rómskych komunitách financované z eurofondov
23. 09. 2020

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválilo dva národné projekty zamerané na prevenciu pred, ale aj na riešenie následkov a zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK).   Prostredníctvom...

Voľné pracovné pozície na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity – Hľadáme nových kolegov a kolegyne do Bratislavy aj do regiónov
21. 09. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad  splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, hľadá vhodných kandidátov a kandidátky v rámci implementácie národného projektu "Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach...

Nórske fondy: otvorená druhá výzva LDI02 na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov
09. 09. 2020

  Úrad vlády SR, ako správca programu "Miestny rozvoj a inklúzia" podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021, vyhlasuje otvorenú výzvu LDI02 na predkladanie žiadostí o príspevok z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov - komponent  Inklúzia...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.