Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. marec 2023, sobota
 

Ako kontaktovať Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

16. 06. 2021

Sťahovanie centrály ÚSVRK v Bratislave do nových priestorov

Vzhľadom na to, že v termíne 14. - 23. júna 2021 sa centrála Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v Bratislave sťahuje do nových priestorov a nie všetky linky a e-mailové adresy sú funkčné, prosíme všetkých partnerov a občanov, aby nás v prípade potreby kontaktovali na e-mailovej adrese TA.13G4@TLQY3Y3QF4F3RDA@ alebo TA.1FI.SPSR1@TLQY3Y3QF4F3RDA@

Upozorňujeme, že nová poštová adresa Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity je: 

Úrad vlády Slovenskej republiky

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

O nových e-mailových adresách a telefónnych číslach na ÚV SR budete informovaní hneď ako budú zapojené.

Ďakujeme za porozumenie. 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.