Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Banskobystrický samosprávny kraj aj za účasti USVRK začal s prípravou dôležitého dokumentu Integrovaná územná stratégia

26. 06. 2020

Zástupcovia a zástupkyne Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, ktorí pôsobia v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja sa v Banskej Bystrici zúčastnili úvodného stretnutia pracovnej skupiny k marginalizovaným rómskym komunitám v rámci prípravy Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na roky 2021-2027. V novom programovom období bude Integrovaná územná stratégia jednou zo súčastí Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  Do septembra 2020 sa uskutoční ešte niekoľko stretnutí pracovnej skupiny k MRK. Pevne veríme, že aj toto je jeden z krokov, ktorý nás posunie dopredu v zlepšovaní postavenia obyvateľov rómskych komunít v tomto kraji.   Regionálne kancelárie v Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote sú dôležitým článkom pri prípave a implementovaní Stratégií pre integráciu Rómov a opatrení pre zlepšenie života v rómskych komunitách. 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.