Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. február 2023, piatok
 

Dôležité informácie

17. 03. 2020

zdroj foto AGES

Minulý týždeň sme v spolupráci s odborníkmi a neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú rómskym komunitám, pripravili analýzu situácie a návrhy riešení, zameraných na obmedzenie šírenia sa koronavírusu v marginalizovaných komunitách (MRK).

Rómske komunity sú vysoko ohrozenými lokalitami. Žijú v nich ľudia, ktorí majú vo všeobecnosti horší zdravotný stav, ale aj horší prístup k hygienickým potrebám a zdravotnej starostlivosti, niekedy aj k pitnej vode. Problém spôsobuje aj návratná migrácia obyvateľov komunít zo západných krajín, kde dochádzajú za prácou.

Pripravili sme preto základné kroky, aby sme prípadnému šíreniu koronavírusu v týchto lokalitách zabránili. Vytvorili sme zoznam najviac ohrozených lokalít. Žiadali sme vládu SR o vybavenie terénnych pracovníkov ochrannými prostriedkami, aby mohli bezpečne vykonávať svoju prácu. Ideálne by mohli priniesť do komunít aj základné hygienické prostriedky, ako napríklad antibakteriálne gély na ruky. Zároveň sme upozornili na nutnosť pripravenia sa na vyplácanie dávok, nakoľko k ich vyplateniu má dôjsť v najbližších dňoch (od 18.3.)

V spolupráci so splnomocnencom Bukovszkym sme do 272 obcí poslali najdôležitejšie informácie o koronavíruse v rómskom jazyku

Nájdete ich tu:

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou korona vírusu? (JPG, 62 kB)

Čo robiť ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u vás teplota, kašel alebo dýchavičnosť? (JPG, 67 kB)

SK verzia:

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou korona vírusu? (JPG, 57 kB)

Čo robiť ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u vás teplota, kašel alebo dýchavičnosť? (JPG, 47 kB)

HU verzia:

Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou korona vírusu? (JPG, 22 kB)

Čo robiť ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u vás teplota, kašel alebo dýchavičnosť? (JPG, 16 kB)

 

Vládna stránka o nákaze COVID 19 www.korona.gov.sk

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.