Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Národné projekty Terénna práca a Komunitné centrá pokračujú.

11. 10. 2019

Národný projekt Terénna sociálna práca pokračuje od novembra 2019 ďalej bez prestávky v druhej fáze (NP TSP a TP II)! Užívatelia, ktorí sú do 31.10.2019 aktívne zapojení do NP TSP, budú môcť pokračovať v činnosti bez toho, aby museli pred uzavretím zmluvy o spolupráci podať žiadosť o zapojenie sa do druhej fázy. Viac informácií nájdete tu: https://www.minv.sk/?dolezite-informacie-2

Zelenú dostala aj zmena kvalifikačných podmienok terénnych pracovníkov, tí tak nemusia mať vysokoškolský titul už pri hlásení sa do práce, no bude stačiť, ak popri práci študujú na vysokej škole. Ľudia s praxou a väzbami na komunitu sa tak jednoduchšie dostanú tam, kde sú najviac potrební.

 TSP_KC II faza

Plynule bude pokračovať od septembra aj II. fáza projektu Komunitných centier (NP KC). Poskytovatelia služieb, ktorí sú do 31.10.2019 aktívne zapojení, budú môcť pokračovať v činnosti bez toho, aby museli pred uzavretím zmluvy o spolupráci podať žiadosť o zapojenie sa do druhej fázy. Komunitným centrám, ktoré spĺňajú podmienku pokračovania, budeme automaticky posielať zmluvu o možnosti pokračovať v projekte. Viac informácií nájdete tu: https://www.minv.sk/?informacie-o-pokracovani-projektu

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.