Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. jún 2022, štvrtok
 

Nórske fondy: otvorená druhá výzva LDI02 na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov

Bratislava, 09. 09. 2020

 

Úrad vlády SR, ako správca programu "Miestny rozvoj a inklúzia" podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021, vyhlasuje otvorenú výzvu LDI02 na predkladanie žiadostí o príspevok z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov - komponent  Inklúzia Rómov a posilnenie ich postavenia. Cieľom tejto výzvy je podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu, t. j. prepojením viacerých intervencií na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie. Hlavnou ambíciou tejto výzvy je podpora miestnych intervencií v blízkosti/v rámci marginalizovaných rómskych komunít. Projekty by sa mali byť komunitné a mali by rešpektovať potreby komunity a princípy partnerstva. 

Dátum uzatvorenia výzvy je 30. 11. 2020.

Všetky informácie k výzve nájdete na linku tu

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.