Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2023, nedeľa
 

Oznámenie o novej poštovej adrese Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

28. 05. 2021

Pôsobnosť Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity prechádza dňa 1. júna 2021 z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod Úrad vlády Slovenskej republiky.  Novou poštovou adresou Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre  rómske komunity bude od 1. júna 2021:

Úrad vlády Slovenskej republiky

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

E-mailová komunikácia bude od 1. júna 2021 presmerovaná automaticky z aktuálnych e-mailových adries v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na nové adresy pridelené v rámci Úradu vlády SR. O nových e-mailových adresách a telefónnych číslach na ÚV SR budete informovaní v priebehu mesiaca jún 2021.  

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.