Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2023, piatok
 

Podiel pozitívne testovaných na COVID - 19 v rómskych komunitách sa pohybuje približne na úrovni pozitívnych prípadov v majorite

02. 11. 2020

Podiel pozitívne testovaných na COVID - 19 v rómskych komunitách sa pohybuje približne na úrovni pozitívnych prípadov v majorite

Účasť na celoplošnom testovaní na COVID-19 bola vysoká aj z radov obyvateľov žijúcich v rómskych komunitách. Testovanie potvrdilo, že rómske komunity sú na tom podobne ako ostatné časti obcí a miest. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity nezaznamenal, že by v prostredí marginalizovaných rómskych komunít boli počty pozitívnych prípadov na COVID-19  vyššie ako v obciach, kde nie sú rómske komunity. Tento stav v rómskych komunitách je výsledkom disciplíny  a zodpovednosti Rómov a Rómok, ktorí v nich žijú. 

 „Odmietam šírenie informácií, podľa ktorých sú rómske komunity priestorom šírenia ochorenia COVID-19. Takéto informácie prispievajú k posilňovaniu stigmatizácie Rómov a Rómok ako šíriteľov tohto ochorenia v spoločnosti. Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a hlavnému hygienikovi som adresovala list, v ktorom som ich požiadala, aby pri nastavovaní opatrení v súvislosti s týmto ochorením a prípadným izolovaním celých komunít, brali do úvahy široký okruh faktorov a dbali na dodržiavanie ľudských práv týchto ľudí,“ povedala Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity realizuje viaceré opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Splnomocnenkyňa Andrea Bučková zriadila krízový tím, ktorého členovia monitorujú situáciu v rómskych komunitách a zúčastňujú sa zasadnutí krízových riadení na celoštátnej a regionálnej úrovni. Súčasne sa na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity realizuje Národný projekt zameraný na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID - 19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej „NP COVID MRK“) pomocou terénnych asistentov a poskytovaním podporných intervencií prostredníctvom krízových poradných tímov. Do NP COVID MRK je oprávnených zapojiť sa 354 obcí uvedených v Atlase rómskych komunít 2013 a v Atlase rómskych komunít 2019, ktoré nie sú podporované asistenciou tzv. pomáhajúcich profesií a mimovládne organizácie s kapacitou a preukázateľnou skúsenosťou na riešenie projektových aktivít  vo vybraných  obciach.

Na zlepšenie pandemickej situácie v marginalizovaných rómskych komunitách bol schválený aj Národný projekt KORONA TE MEREL, ktorého prijímateľom je štátna príspevková organizácia MZ SR Zdravé regióny.

V obciach s rómskymi komunitami súčasne pôsobí 4 100 tzv. pomáhajúcich a podporných  profesií – terénni sociálni pracovníci, asistenti osvety zdravia, pracovníci komunitných centier, asistenti učiteľa a príslušníci miestnych občianskych poriadkových služieb. Súčasný stav šírenia ochorenia koronavírusu medzi obyvateľmi rómskych komunít je porovnateľný s majoritným prostredím aj vďaka pôsobeniu týchto profesných skupín.    

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.