Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2021, piatok
 

Rómski študenti stredných škôl môžu zasielať žiadosti o štipendium

27. 08. 2014

Nadácia Rómsky vzdelávací fond ‑ organizačná zložka nadácie Roma Education Fund (REF) vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie štipendií pre rómskych študentov stredných škôl. Štipendiá sú určené rómskym študentom stredných škôl s cieľom preklenúť nepriaznivé životné situácie a motivovať študentov k dosahovaniu čo najlepších študijných výsledkov, úspešnému ukončeniu štúdia a k pokračovaniu štúdia na vyššom stupni vzdelávania. Zámerom projektu je pomôcť študentom nadobudnúť vzdelanie, vďaka ktorému sa vytvorí predpoklad zvýšených šancí na adekvátne uplatnenie a vytváranie pozitívnych vzorov v spoločnosti. 

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl a ďalšie formuláre nájdete v texte nižšie: 

Štipendijný program pre rómskych študentov a študentky stredných škôl

Formulár na rok 2014/2015 pre študentov stredných škôl

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl - "pomoc zameraná na zlepšenie ich študijných výsledkov - pozícia mentor"

Formulár _Mentor

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Štipendijného programu pre rómskych študentov a študentky stredných škôl, kontaktujte Nadáciu Rómsky vzdelávací fond - org. zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap, Levočská 4, 080 01 Prešov na telefónnom čísle 051 7754114.

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.