Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. august 2022, streda
 

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák bude rokovať o novom stavebnom zákone

13. 08. 2013

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák sa 14. augusta 2013 zúčastní pracovného rokovania  na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorého  témou bude návrh nového stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že ide o vážnu tému, ktorá sa týka budúcnosti rómskych osád, štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko pozval na pracovné stretnutie aj splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka. Nový stavebný zákon, ktorý pripravilo MDVRR SR vytvára predpoklady na povinné odstraňovanie nepovolených čiernych stavieb. Sprísnia sa tiež sankcie za nepovolenú stavebnú činnosť. Dodatočné povoľovanie čiernych stavieb má trvať len rok od účinnosti zákona.
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák chce na pracovnom rokovaní  hľadať kompromisné riešenie, ktoré by zakazovalo výstavbu nelegálnych obydlí a súčasne v spolupráci s MDVRR SR hľadať možnosti, na základe ktorých by sa štát mal postaviť zodpovedne k nevysporiadaným pozemkom, na ktorých sú rómske obydlia. Rómske osady vznikali 200 rokov, priamo za asistencie  štátneho zriadenia, ktoré tu v tom čase bolo. Proces usporiadania pozemkov a legalizácie obydlí v rómskych komunitách si preto vyžaduje dlhší čas ako sa navrhuje v pripravovanom stavebnom zákone. 
Vysporiadanie by sa malo zrealizovať  v peňažnej forme alebo v podobe výmeny pozemkov za iné. „Očakávam, že Rómovia k vysporiadaniu pozemov, na ktorých majú svoje obydlia pristúpia rovnako zodpovedne, a preto navrhujem, aby na kúpu  pozemkov  prispeli  aj z vlastného rozpočtu. Tí, ktorí sa nezachovajú zodpovedne, sa budú musieť vyrovnať s tým, že im budú zbúrané chatrče. Odporúčam, aby sme najskôr začali proces vysporiadania pozemkov v rómskych osadách  a až potom, keď  niektorí   obyvatelia rómskych komunít nebudú ochotní usporiadať  vlastnícke vzťahy pod svojimi obydliami, pristúpiť k búraniu chatrčí,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák.
Na vysporiadaní pozemkov v rómskych osadách stojí riešenie rómskeho problému a aj využívanie financií zo štrukturálnych fondov EÚ na obdobie rokov 2014- 2020. Ak sa tento problém nevyrieši, nebudú sa môcť zrealizovať iné aktivity, ktoré by mohli byť financované zo štrukturálnych fondov.             

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.