Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. júl 2022, piatok
 

Splnomocnenkyňa Andrea Bučková informuje o svojich výzvach v kritickom newsletteri Menšinová politika na Slovensku

28. 09. 2020

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) zverejnil prvé vydanie obnoveného kritického newslettra Menšinová politika na Slovensku, v ktorom sa venujeme analýzam a reflexiám vývoja v oblasti menšinovej politiky a menšinových práv. Kritický newsletter Menšinová politika na Slovensku je dostupný na https://mensinovapolitika.eu/V aktuálnom čísle sa dočítate ako pandémia dopadla na situáciu Rómov, cudzincov a detí v školách počas dištančného vzdelávania. Venujeme sa aj zmenám, ktoré priniesli voľby a vznik novej vlády. Analyzujeme programové vyhlásenie vlády, prinášame text o potrebe prijatia menšinového zákona a venujeme sa aj téme infringementu v prípade segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. V rozhovore s novou splnomocnenkyňou pre rómske komunity Andreou Bučkovou sa rozprávame o tom, ako bol úrad pripravený na pandémiu, aké výzvy ju ako splnomocnenkyňu čakajú a čo všetko je potrebné zmeniť k prijímaniu kvalitných integračných politík pre Rómov.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.