Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková považuje policajný zásah proti maloletým v Krompachoch za neprimeraný

Bratislava, 29. 04. 2020

Policajný zákrok voči deťom z rómskej komunity Malá Maša v Krompachoch bol neprimeraný a neadekvátny. Skupina maloletých detí sa vzdialila od zóny karantény a následne ich začali naháňať príslušníci PZ SR, pričom jeden z policajtov použil fyzické násilie a bil deti obuškom po nohách. Policajti sú povinní dbať na dodržanie zásady zákonnosti a primeranosti a vykonanie donucovacieho prostriedku musí byť priamo úmerné protiprávnemu konaniu. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity má aj na základe vyjadrení regionálnych zamestnancov ÚSVRK pochybnosti o správnosti a opodstatnenosti policajného postupu voči maloletým. Preto žiada Inšpekciu Ministerstva vnútra SR, aby objektívne a dôsledne vyšetrila, či tento policajný zásah bol zrealizovaný v súlade so zákonom.   

„Osobne mi je ľúto, že pribúda počet sporných policajných zásahov voči príslušníkom rómskych komunít. Dnešné dni sú náročné pre nás všetkých. Obavy o zdravie prežívajú ľudia v karanténe, aj mimo nej. Vážim si prácu policajtov, ktorí robia blízko rómskych komunít a osobne im ďakujem, že tam robia kus dobrej práce. Ale ani napriek tlaku tohto neľahkého obdobia nemôžeme ako spoločnosť byť ľahostajní voči neprimeranému a neopodstatnenému konaniu zo  strany zástupcov verejnej moci voči komukoľvek, majorite alebo Rómom. Verím, že v Krompachoch išlo o skratové konanie príslušníkov polície voči rómskym deťom, pretože takéto zákroky neprispievajú k zvýšeniu dôvery v políciu. Želám si, aby sa neopakovali chyby z minulosti, keď dodnes pred sebou tlačíme neuzavreté sporné policajné zásahy voči príslušníkom rómskych komunít v Košiciach a Moldave nad Bodvou. Dovoľujem si preto vyzvať príslušníkov polície, aby zodpovedne zvažovali použitie svojich oprávnení a donucovacích prostriedkov,“ povedala Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity plánuje hľadať  čo najefektívnejšie spôsoby pre spoluprácu so zástupcami polície, aby sa predchádzalo takýmto napätým situáciám a zvýšila sa dôvera Rómov k polícii.  Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková bude tiež informovať ministra vnútra o potrebe obstarať kamery počas služobných zásahov do výstroje každého príslušníka PZ SR. Tie sú dôležité pre monitorovanie služobných činností policajtov v kontakte s verejnosťou a  odhalenie zákonnosti či nezákonnosti služobných policajných postupov.

Andrea Bučková

splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity

Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na Facebook.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.