Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2021, piatok
 

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity je za voľbu dvoch národností pri sčítaní obyvateľov 2021

29. 01. 2021

Slovenská republika finalizuje prípravu Sčítania obyvateľov, domov a bytov s predpokladaným začiatkom od 15. februára. V súvislosti s otvorením diskusie o zrušení možnosti výberu dvoch národností v dotazníku o sčítaní obyvateľov splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková ako členka výboru komory za ústredné  orgány štátnej správy podporuje stanovisko zástupcov rómskej národnostnej menšiny vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny v súvislosti s navrhovaným zrušením možnosti zvolenia si dvoch národností.

Súčasne sa pripája k iniciatíve, ktorá bola formou žiadosti dňa 27. januára 2021 zaslaná členmi a členkami Výboru pre národnostné a etnické skupiny za účelom zvolania Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny alebo vyhlásenia procedúry per rollam. Predsedu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkého požiadala listom o zvolanie výboru alebo vyhlásenia procedúry per rollam. Je presvedčená o tom, že spoločným úsilím a odbornou argumentáciou sa podarí zachovať súčasný stav výberu dvoch národností. 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.  

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)