Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. júl 2022, piatok
 

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity si pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia

09. 09. 2020

Slovensko si 9. septembra pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia a všetky zločiny holokaustu a rasovej diskriminácie. Pred 79 rokmi,  v  roku 1941 v deviaty septembrový deň, začal v slovenskom štáte platiť Židovský kódex, vládne nariadenie o právnom postavení Židov, ktoré obsahovalo množstvo protižidovských predpisov. Súčasne s týmito zákonnými nariadeniami sa počas obdobia druhej svetovej vojny vydávali aj zákonné nariadenia, ktoré obmedzovali práva Rómov a mali jednoznačne diskriminačný charakter.

„V dejinách je veľa smutných udalostí, na ktoré nesmieme zabudnúť. Holokaust a diskrimináciu na základe iného rasového alebo etnického pôvodu si treba pripomínať pravidelne a dlhodobo, pretože išlo o hrôzy nevídaných rozmerov. Žiaľ, aj dnes sú v našej spoločnosti prítomné útoky a vyjadrenia rasistického charakteru a priamej alebo nepriamej diskriminácii čelia viaceré skupiny občanov. Osoby, ktoré sa hlásia k inému pôvodu, etnickej skupine, sexuálnej orientácii. Dnes je na nás, aby sme urobili všetko preto, aby sa akákoľvek forma rasizmu a xenofóbie už nikdy neopakovala,“ povedala Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pracuje v rámci predchádzania a eliminovania rasizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie aj s rómskou a nerómskou mládežou a organizuje otvorené diskusné stretnutia na túto tému. Aktuálne sa na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity realizuje program pre stážistov a stážistky podporený z programu EÚ – Európsky zbor solidarity. Počas nasledujúcich šiestich mesiacov je aktívne zapojených do činností úradu deväť stážistov - Rómov a Nerómov, využívame ich skúsenosti a nápady pri tvorbe novej Stratégie pre integráciu Rómov pre roky 2021 – 2030. Mladí ľudia tak majú príležitosť spoznávať sa, odstrániť predsudky a nadobúdať nové skúsenosti. 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.